Počet dárců krve v ČR: o kolik prvodárců potřebujeme více?

Bezpečnou krev pro všechny!

V posledních letech zaznamenáváme v ČR pokles počtu dárců krve a jejích složek evidovaných v nemocničních transfúzních zařízeních. V této souvislosti je kladena otázka, zda je stávající počet ještě dostatečný pro zajištění zdravotní péče transfúzními přípravky nebo jakého počtu by bylo třeba dosáhnout.


Stávající doporučení týkající se počtu dárců byla stanovena v roce 1997, přičemž potřebný počet dárců ovlivňuje řada faktorů, včetně způsobů zpracování dárcovy krve a trendů v hemoterapii. Aby byl zohledněn aktuální stav, vydala odborná společnost, tedy Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP, dne 7.8.2019 své odborné doporučení k této otázce.


Doporučuje v něm, aby počet dárců darujících plnou krve činil v ČR alespoň 300.000, počet dárců krevní plazmy (jak pro přímé klinické použití tak jako suroviny pro výrobu léčiv pro české pacienty) pak 40.000. Počet prvodárců krve, který má vyrovnat přirozený úbytek počtu dárců daný nemocemi či věkem, by měl v nemocničních transfúzních zařízeních činit alespoň 30 - 33 tisíc ročně.


Jaký je současný stav? Počet dárců krve evidovaných v nemocničních transfúzních zařízeních činí 233 tisíc, počet prvodárců v loňském roce činil 27.262. Odtud plyne, že je potřeba obě čísla zvýšit - důležité je, aby se trvale navýšil počet prvodárců tak, aby byl pokles evidovaných dárců krve nejen zastaven, ale začal růst. Výzva, aby se každý zdravý občan stal dárcem krve, je proto stále aktuální.


V případě dárců krevní plazmy činí jejich počet 120.000, z toho v plazmaferetických centrech asi 76 tisíc. Produkce krevní plazmy je vyšší, než je pro potřeby zdravotní péče v ČR bezpodmínečně nutné, a je proto žádoucí, aby stávající dárci krevní plazmy darovali i plnou krev.