Oslavili jsme Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce

svetovy den Cerveneho krize
Hlavní sál (známý též jako Valdštejnský) Senátu Parlamentu ČR - dějiště slavnostního shromáždění

Světový den ČK&ČP jsme oslavili 14.5.2018 tradičním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR. Tato tradice má původ již v r.1921. I v letošním roce převzal nad slavnostním shromážděním záštitu předseda Senátu pan Milan Štěch.

Hlavní sál senátu zaplnili členové, zaměstnanci i dobrovolníci Českého červeného kříže ze všech oblastních spolků ČČK. Úvodem pozdravil shromáždění předseda Senátu Milan Štěch. Poděkoval jim za práci, kterou pro své spoluobčany vykonali a vykonávají. Připomněl významné výročí - 100 let od vzniku Československa, což následně umožnilo i vznik Československého červeného kříže. ČSČK označl, spolu se Sokolem, za významnou složku občanského života. Ocenil rovněž to, že Červený kříž pomáhá celosvětově i tam, kde se bojuje, nebo v místech velkých katastrof.

S hlavním projevem vystoupil prezident ČČK Marek Jukl. Připomněl řadu historických událostí - zejména 190. výročí narození Henri Dunanta, zakladatele Červeného kříže a iniciátora Ženevské úmluvy, a také 150. výročí založení předchůdce ČČK i ČSČK - Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české.

Historická výročí propojil se současností, kdy ČČK např. pomáhá ve válkou sužované Sýrii, snahu Dunanta o imuinitu raněných a zdravotníků a raněných spojil např. s rezolucí RB OSN č.2286 a zdůraznil, že za dodržování humanitárního práva odpovídají nerozdílně všechny státy světa. Závěrem poděkoval všem přítomným v sále za jejich často celoživotní práci v Červeném kříži.

Následovalo předání řady ocenění - od 32 pamětních listů jednotlivcům, kteří se podíleli nad rámec členských povinností na konkrétních programových činnostech, přes 25 vyznamenání ČČK Za dlouholetou práci až po tři nejvyšší vyznamenání - Medaile Alice Masarykové. Předána byla také Plaketa za záchranu života. Udělena byla také čtyři Děkovná uznání - za finanční podporu ČČK a dlouholetým ředitelkám úřadů OS ČČK.

Závěr slavnostního shromáždění patřil Haně Holišové, která svým zpěvem rovněž přítomným poděkovala. Součástí programu byla také prohlídka krásných senátních prostor.

Fotogalerie ze slavnostního shromáždění

Úsměv - symbol spokojenosti pro 470 milionů příjemců naší pomoci a služeb i pro nás, že jsme svou práci udělali dobře...

I vy nás můžete podpořit - ať již tím, že se zařadíte mezi nás (jako člen/dobrovolník) nebo nám pomůžete pomáhat finanční podporou.