Republiková soutěž mladých zdravotníků 2022

viceprezidentka ČČK  Jana Majrichová při zahájení soutěže

Český červený kříž se již tradičně věnuje práci s dětmi - mladými zdravotníky - a jejich výchově k dovednosti poskytování první pomoci. Zájmové kroužky mladých zdravotníků se setkávají na Soutěži mladých zdravotníků, která je postupová a zahrnuje oblastní (okresní), regionální (krajská) kola a kolo republikové.

V letech 2020 a 2021 práci mladých zdravotníků i konání soutěží omezil covid-19, letos se však soutěž mohla opět konat.

Její republikové kolo se odehrálo v sobotu 18. června 2022 v Praze. Pořadatelé letos soutěž zasadili do pohádkového rámce a na Petříně se tak objevila řada pohádkových postav - ani jim se totiž zranění nevyhýbají... Realistické znázornění poranění je doménou ČČK, se "zreálněním" prostředí pohádek nám pomhla Česká televize a její fundus kostýmů, za což děkujeme!

Celkem se republikového kola zúčastnilo 110 dětí z celé republiky, 22 členů doprovodu (vedoucích kroužků mladých zdravotníků), ale třeba bylo i 72 organizátorů, rozhodčích a maskérů. Soutěž, kterou z pověření Výkonné rady ČČK pořádal OS ČČK Praha 1, se vydařila a organizátorům patří velké uznání.

Výsledky byly vyhlášeny při plavbě po Vltavě a najdete je zde (I. stupeň, a II. stupeň).

Věříme, že práce kroužků mladých zdravotníků bude dále pokračovat - naučit se, jak v nouzi pomoci kamarádovi, rodičům či jiným je stále potřebné. Pokud chcete při Vaší škole, místní skupině ČČK či organizaci pracující s dětmi a mládeží kroužek mladých zdravotníků založit neváhejte - rádi Vám s tím pomůžeme - kontakty.

zranění se nevyhnulo ani Pirátům z Karibiku