Bilance 2022: ČČK a válka na Ukrajině = 400 t zdravotnické pomoci

V loňském roce se plných deset měsíců Český červený kříž věnoval poskytování pomoci obětem rusko-ukrajinské války – jak přímo na Ukrajině, tak na území ČR. Na Ukrajinu vyjelo 43 misí s více než 400 tunami zdravotnické pomoci a v ČR jsme pomohli více než 300.000 lidem zasaženým válkou.


Invaze Ruska na Ukrajinu přinesla do Evropy ozbrojený konflikt větších rozměrů, který způsobil a stále působí milionům lidí nezměrné utrpení – jsou ohrožováni následky vojenských operací, válka je vyhání z jejich domovů, ztrácejí kontakt se svými blízkými, nedostává se jim zdravotní péče, mají nouzi o vodu, potraviny a další nezbytné životní potřeby… 

Pomoc Českého červeného kříže

Do humanitární pomoci mírnící toto utrpení se zapojil Český červený kříž – navázali jsme na pomoc, kterou obětem nepokojů a občanské války na východě Ukrajiny poskytujeme již od roku 2014. 

Doménou naší zahraniční pomoci byla a je podpora dostupnosti zdravotní péče – cíleně podle potřeb zjištěných v terénu podporujeme týmy Červeného kříže zajišťující nezbytnou zdravotní péči v terénu nebo odsun raněných a nemocných do bezpečí. To je vzhledem k ohromnému nárůstu počtu raněných a nemocných a současně kritickému nedostatku materiálu a přístrojů nezbytného k jejich ošetření a léčbě zcela zásadní a prvořadá věc: předstupněm k poskytnutí jakékoli další pomoci je právě pomoc zdravotnická.

Do února 2022 tak Český červený kříž uskutečnil 13 misí, při nichž na Ukrajině předal zdravotnický materiál, přístroje a zdravotnická vozidla v hodnotě 102,6 mil. Kč.

Naše pomoc se zintenzivnila po únoru 2022 a za 10 měsíců roku 2022 Český červený kříž:

 • uskutečnil 43 misí se zdravotnickou pomocí – první na Ukrajinu dojela již 1. března,
  • hodnota materiální pomoci činí 121,4 milionů Kč,
  • hmotnost materiální pomoci činí 416,1 tun,
 • poskytl týmům Červeného kříže na Ukrajině – působí i přímo v místech ohrožených boji (např. v oblastech Doněcka, Luhanska, Chersonu) – a vybraným zdravotnickým zařízením (např. nemocnice Mykolajiv, nemocnice v Bojarce, Lékařská akademie v Kyjevě):
  • zdravotnický materiál – desítky tisíc kusů (traumasety, zdrav. batohy, popáleninové sety, sety polní chirurguie, infúzní sety, injekční stříkačky, dlahy, zevní fixátory, nosítka …),
  • desítky zdravotnických stanů (včetně teplovzdušného vytápění a elektrocentrál),
  • zdravotnické přístroje (RTG přístroje, ultrazvuk, odsávačky, monitory živ. funkcí, plic. ventilátory, oxymetry, tonometry, …),
  • vybavení nemocnic (postele, stretchery, …),
  • léčiva (analgetika, antibiotika, …),
  • prostředky pro osobní bezpečnost (přilby, ochranné vesty) a komunikaci (vysílačky, satelitní přístroje, navigace),
  • zařízení pro úpravu pitné vody,
 • jako součást naší pomoci poskytl také sanitky (včetně mobilní JIP nebo Mercedesu Benz Atego, který umožňuje najednou transportovat osm ležících raněných) a zdravotnická odsunová vozidla – celkově na Ukrajině již jezdí 45 námi dodaných vozidel (a několik elektrokoloběžek),
 • zajistil transport raněných a nemocných z Ukrajiny k ošetření v ČR či jiné evropské zemi v rámci programu MEDEVAC MV.
 • deník našich ukrajinských misí

Na našem území se ČČK od prvních týdnů po 24. únoru 2022 zapojil do pomoci ukrajinským uprchlíkům a:

 • působil v centrech pomoci (KACPU a ACP),
 • pomoc dále poskytoval ve svých Oblastních spolcích ČČK, ubytovnách apod.,
 • zajištoval ošetřovny, materiální pomoc, ošacení, stravu, hygienické potřeby, pomoc s ubytováním, předávání informací, psychosociální pomoc, pátrací službu, adaptační programy, kurzy českého jazyka, info linky,
 • speciálně pro děti:
  • pořádal kroužky první pomoci rekondiční a příměstské pobyty,
  • vydal desítku titulů v ukrajinštině, resp. dvojjazyčně (První pomoc není věda, bloky A5 s první pomocí, BestOf I-III Mladého zdravotníka, karty Kvarteto, hra Double, …),
 • do pomoci zapojil 1.342 dobrovolníků a zaměstnanců,
 • pomoc poskytl celkem 323.040 osobám,
 • materiální pomoc poskytl v objemu 1.011 palet = 460 tun,
 • na pomoc vynaložil 87,6 milionů Kč.

Pomoc Mezinárodního červeného kříže

Naše pomoc je součástí rozsáhlé humanitární operace Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce – zasahuje Mezinárodní výbor ČK, na pět desítek národních společností ČK i Mezinárodní federace společností ČK&ČP: 

 • v terénu pomáhá 96.000 dobrovolníků a zaměstnanců ČK&ČP,
 • pomoc byla poskytnuta 26,3 milionu válkou ohrožených lidí, z toho
  • 11,7 mil. osobám byla poskytnuta základní pomoc (ubytování, jídlo, hygienické potřeby, …),
  • 1 mil. lidem byla poskytnuta zdravotnická pomoc a péče,
  • 10,3 mil. lidí je odkázáno na pitnou vodu zajištěnou Červeným křížem,
  • 230 tisícům byla poskytnuta ochrana (pátrání po nezvěstných, pomoc nedoprovázeným dětem, návštěvy a pomoc osob zbavených svobody – váleční zajatci a internovaní civilisté, …).

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině

Pomoc Českého červeného kříže financujeme především z veřejné finanční sbírky, na níž se sešlo přes 300 milionů Kč, příspěvků sponzorů, Ministerstva zahraničí a dalších.

Děkujeme všem za podporu, bez níž bychom tuto pomoc nemohli realizovat, a věříme, že nám lidé i řada institucí umožní nadále v naší pomoci pokračovat.

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

QR platba na Fond Humanity ČČK

Tisková zpráva ČČK z 12.01.2023: Za deset měsíců roku 2022 jsme na Ukrajinu poslali 400 t zdrav. pomoci