Proběhl seminář o užívání a ochraně znaku Červeného kříže

Symbol Červeného kříže na bílém poli je jeden z nejstarších mezinárodně uznaných znaků. Zná jej prakticky každý, ne každý ale ví, k čemu přesně slouží a jak smí být užíván.

Jeho hlavním posláním je chránit nemocné a raněné stejně jako zdravotníky, zdravotnická zařízení či zdravotnické přepravní prostředky v době ozbrojených konflitků, označuje organizace Červeného kříže. Ochrana znakem Červeného kříže ale funguje jen tehdy, když jsou respektována pravidla pro jeho použití, a to i v době míru. Nedodržování těchto pravidel, a to i pouhé neoprávněné užívání znaku Červeného kříže z neznalosti může mít tragické následky. 

Proto jsme dne 02.11.2022 v sídle ČČK uspořádali seminář zaměřený na tuto problematiku. Jeho cílem bylo vysvětlit, jaké používání znaku je správné, jaké už nikoli a proč, jaká je právní úprava v českém i mezinárodním právu.

Čtyři desítky účastníků se seznámily také s dalšími mezinárodními rozeznávacími znaky - jak těmi, které mají stejný účel, jako Červený kříž, tak i se znaky dalšími.

Představili jsme účastníkům novou publikaci Znaky Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která na několika stranách populárně vysvětluje to základní o těchto znacích. Seznámte se s ní můžete i Vy. Ke stažení je zde a k dispozici je na oblastních spolcích ČČK nebo na adrese mhp@cervenykriz.eu. Další informace najdete na našich stránkách.

Seminář vedl prezident ČČK Marek Jukl a vystoupily na něm Veronika Bílková, profesorka Právnické fakulty UK a Ústavu mezinárodních vztahů, a Petra Ditrichová z Ministerstva obrany.

S pořádáním tohoto semináře počítáme i v budoucnu. Stejně jako tento bude otevřen všem zájemcům, ať již z Červeného kříže, měst, obcí, státních institucí a podobně.