Seminář pro Ukrajinský červený kříž

V pátek 29. 11. 2019 proběhl na Ukrajinském červeném kříži v Kyjevě seminář na téma Operační management v krizových situacích - zkušenosti z ČČK.

Richard Smejkal (velitel ÚKT ČČK) na něm seznámil velitele regionálních humanitárních jednotek ("jednotek rychlé reakce") Ukrajinského červeného kříže s celým systémem operačního řízení, který se používá v ČČK, a to včetně vztahů s důležitými partnery jako je například IZS, letiště, ambasády apod.

Důraz byl kladen i na využití moderních aplikací (například Slack) při svolávání členů jednotek, při operačním řízení a také při práci dispečera zásahu.

Seminář představuje jednu z forem pomoci poskytované ČČK Ukrajinskému ČK v souvislosti s ukrajinským konfliktem a navázal tak na semináře a stáže předchozí.