Seminář: Užití a ochrana znaku Červeného kříže v praxi

Symbol červeného kříže na bílém poli je jedním z nejstarších mezinárodně uznaných znaků. Zná jej prakticky každý. Málokdo však ví, k čemu přesně slouží a jak smí být užíván. 

Právě vysvětlení jaké používání znaku červeného kříže a znaků s ním rovnocenných je správné, jaké nikoliv a proč nebo jaká je právní úprava v českém i mezinárodním právu bylo hlavním cílem již druhého semináře, který jsme na toto téma uspořádali dne 21.03.2024 na Úřadě ČČK v Praze.

Posláním symbolu Červeného kříže je chránit nemocné a raněné stejně jako zdravotníky, zdravotnická zařízení či zdravotnické přepravní prostředky v době ozbrojených konfliktů, označuje organizace Červeného kříže. Aby mohl své funkce plnit, je nutné jej chránit - respektovat pravidla pro jeho použití, a to i v době míru. 

Seminář se na používání symbolu zaměřil komplexně v rámci dvou přednášek: Znak Červeného kříže - jeho užití a ochrana a Znak Červeného kříže - pohled AČR. Diskuse se zaměřila na akuální situaci na bojištích na Ukrajině či v Gaze nebo na ochranu znaku v oblasti ochranných známek.

Ochrana znaku není jen akademickou otázkou, ale ovlivňuje jeho respektování a tím je v konfliktních oblastech mnohdy otázkou doslova života a smrti. I přes případy porušení ochrany objektů označených tímto znakem je ve velké většině respektován - jen 10 % zdravotnických zařízení, která byla ve světě napadena, byla pod vlajkou se symbolem červeného kříže či červeného půlměsíce.

Spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem na semináři vystoupila Petra Ditrichová z Ministerstva obrany. 

Kurz byl otevřen všem zájemcům včetně Červeného kříže, měst, obcí či státních institucí. Mezi dvaceti absolventy byli dále například zástupci Armády České republiky, Státního zdravotnického ústavu nebo patentoví zástupci. 

Vzhledem k zájmu o seminář, nevylučujeme jeho pořádání ve formě online semináře.

Věříme, že jsme na semináři společně přispěli k lepšímu povědomí o  pravidlech užívání a ochraně uvedených znaků.  Seznamte se s nimi, i když jste na semináři nebyli, a povězte o tom dál!


červený kříž - červený půlměsíc - červený lev a slunce - červený krystal: 4 symboly - stejný význam