Setkání spolupracovníků pátrací služby

Kampaň Hloupá a hloupější
Účastníci setkání před Úřadem ČČK v Praze

Dne 15. 9. 2021 uspořádal referát zahraničních vztahů a pátrací služby Úřadu ČČK historicky první setkání se svými spolupracovníky.

Pracovníci Národního archivu, Archivu hlavního města Prahy, Oblastních a Zemských archivů ČR, Archivu bezpečnostních složek, Ministerstva obrany - Odboru pro válečné veterány a Vojenského ústředního archivu se seznámili s principy Pátrací služby Červeného kříže a její realizací v praxi a se zájmem si prohlédli její archivní fond.

Akce byla ukončena společnou diskuzí, kde si účastníci vyměnili řadu praktických zkušeností a podnětů z oborů našich činností. Setkání bylo ukončeno s návrhem, aby se tato akce stala každoroční tradicí.