Konal se již třetí letošní kurz humanitárního práva

Kurz MHP: Olomouc, říjen 2021

Ve dnech 15. - 17. října 2021 proběhl další z kurzů mezinárodního humanitárního práva. Zatímco první dva letošní kurzy proběhly on-line, tento se poprvé od loňského jara mohl konat prezenčně.

U zrodu humanitárního práva i Červeného kříže stála snaha předcházet nebo aspoň mírnit lidské utrpení provázující války. Tomu odpovídal i genius loci místa konání - byla jím Korunní pevnůstka v Olomouci, součást opevnění této bývalé barokní pevnosti. Dnes v Korunní pevnůstce sídlí Pevnost poznání Univerzity Palackého - jedno ze zařízení olomoucké univerzity založené již v roce 1573. 

Kurz Základy mezinárodního humanitárního práva (MHP) zahrnuje 25 hodin teorie i praktické aplikace MHP, známého také jako právo Červeného kříže, které je stále aktuální - vždyť momentálně se ve světě vede přes 100 válek, v nichž je zapojeno 60 států a přes 100 nestátních ozbrojených entit. Kromě MHP se účastníci kurzu dozvídají také o struktuře a činnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, největší humanitární organizace, která ročně pomůže půl miliardě potřebných celého světa.

Kurz pořádá ČČK ve spolupráci s Ministerstvem obrany, které na něj vyslalo 17 účastníků - příslušníku AČR. Doplnilo je 15 "civilních účastníků" - z řad diseminátorů ČČK, městské i státní policie, Národního památkového ústavu a studentů Univerzity Palackého.

Kurz vedli doc. Marek Jukl, garant ČČK pro MHP, a JUDr. Petra Ditrichová z mezinárodněprávního odboru MO. Další kurz by měl proběhnout opět v Olomouci, a to 18.-20.03.2022 (informace & přihláška).