Viděl jsem umírat své město...

Mezinárodní výbor Červeného kříže vydává 14.6.2017 zprávu Viděl jsem umírat své město, v níž se věnuje humanitárním aspektům fenoménu "návratu války do měst". Zaměřuje se přitom na konflikty v Sýrii, Iráku a Jemenu.

Boje ve městech a o města se v historii válčení vyskytovaly. Vždy znamenaly velké ohrožení pro civilní obyvatele. Od 19.století jejich frekvence výrazně poklesla, ale současnot bohužel znamená jejich návrat.

Boj v zastavěných oblastech, často o každou ulici, obléhání měst - to se stává v poslední době moderním způsobem boje. Ostatně bojovníci, zejména guerilloví, se v obci lépe kryjí, než v otevřeném terénu...

Vliv bojů na život civilistů ve městech je však zdrcující - ohrožení palbou, nedostupnost zdravotní péče, nouze o vody, potraviny, elektřinu, topivo... Při bojích ve městech je procento úmrtí civilistů pětinásobné, než v otevřeném byť obydleném terénu. Obležení sídel je pro civilisty ohrožující. Zpráva také upozorňuje, že např. zásah nemocnice neznamená jen okamžitou ztrátu tohoto zařízení či zdravotníků, ale následně ohrozí životy tisíců, kterým se nedostane potřebné zdravotní péče...

Obsahem je i doporučení bojujícícím stranám i ostatním státům, jak ohrožení civilistů předcházet či jejich utrpení alespoň mírnit.

Poznámka: Návazný výzkum za květen 2017 - červenec ze Sýrie a Iráku ukázal, že v zastavěných oblastech jsou civilní ztráty osminásobkem (!) ztrát v jiných oblastech.