Vydány Ženevské úmluvy a další prameny humanitárního práva

Znalost mezinárodního humanitárního práva (MHP) - stejně jako jakékoli jiného právního odvětví - je nutným předpokladem jeho dodržování, jeho neznalost může mít za následek i početné raněné či mrtvé, zničenou civilní infrastrukturu, nedostupnost zdravotní péče a pod. Šíření znalostí MHP je povinností států a úkolem všech složek Mezinárodního hnutí ČK&ČP.

Texty Ženevských úmluv o ochraně obětí válek (1949) a jejich prvních dvou dodatkových protokolů (1977), tedy základního kodexu MHP, byly naposledy souhrnně vydány Českým červeným křížem ve spolupráci s Ministerstvem obrany již v roce 1993.

V loňském roce bylo proto rozhodnuto o novém vydání těchto základních textů. Byly zahrnuty do příručky Základní prameny mezinárodního humanitárního práva, kterou vydalo Ministerstvo obrany ve spolupráci s ČČK pod redakcí P. Ditrichové a M. Jukla.

Tato nová publikace je nejen aktualizací textu z r.1993, ale zahrnuje krom smluv i prameny obyčejové a neopomněla ani výklad pojmu důležitého pro ochranu civilistů (tzv. přímá účast na nepřátelství).

V knize naleznete:

 • znění čtyř Ženevských úmluv o ochraně obětí válek z 12.8.1949,
 • znění Dodatkového protokolu o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z 8.6.1977,
 • znění Dodatkového protokolu o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z 8.6.1977,
 • znění Dodatkového protokolu o přijetí dalšího rozeznávacího znaku z 8.12.2005,
 • přehled obyčejových norem mezinárodního humanitárního práva
  [podle studie MVČK z r.2005, více zde],
 • shrnutí výkladové směrnice k pojmu přímé účast na nepřátelství
  [podle výkladové směrnice MVČK z r.2009, více zde],
 •  slovníček základních pojmů humanitárního práva.


Ikona dokumentu PDF Elektronická podoba publikace

Publikace je určena pro potřeby šíření MHP v rezortu obrany a pro diseminační aktivity Českého červeného kříže. Její vydání je dokladem dobré spolupráce obou institucí, neboť šíření znalostí MHP je jejich společným úkolem.