Výroční zpráva MVČK za rok 2017

Mezinárodní výbor Červeného kříže je permanentně přítomen v devíti desítkách zemí světa [+]

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli v případě řízení mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů. Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

Dne 13.6.2018 byla v Ženevě představena výroční zpráva MVČK za rok 2017. Co lze stručně o roku 2017 a Mezinárodním výboru Červeného kříže říci?

Roční obrat se proti loňskému zvýšil mírně na 1,852 mld. CHF tj. 41 miliard Kč, což zdánlivě v obratu celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 850 mld. Kč) příliš nedominuje, avšak je na něj navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou koordinací, poskytují příslušné národní společnosti.

Řada číselných údajů oproti roku 2016 opět narostla, což je bohužel dáno počtem a rozsahem ozbrojených konfliktů a jiných situací násilí. Počet delegací MVČK činil 98 (+4). Tomu odpovídá i početní nárůst personálu v poli na 15.570 (celkem 16.586), počet navštívených vězněných osob činil na 940.326.

Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo ve stejných zemích, jako v r.2016: v Sýrii (rozsahem největší, jako již několik let), pořadí ostatních zemí se mírně pozměnilo a jde o Irák, Jižní Súdán, Nigérie, Somálsko, Jemen, Afghánistánu, DR Kongo, Ukrajinu a Izrael a na okupovaná území.

Počet příjemců jeho zdravotnických služeb byl 11,6 milionů, MVČK provozuje či podporuje 370 nemocnic a provozuje 386 zařízení primární zdrav. péče. Vzrostl (o více než 1/4) počet osob odkázaných na pitnou vodu - 35,9 milionů, počet ostatních typů pomoci MVČK činil 10,8 milionů osob , z toho plné 2/3 jsou vnitřně přemístěné osoby... Nejvíce zdravotnických zařízení provozuje MVČK v Africe (v r.2016 ta byl Blízký a Stř. Východ), která čerpá nejvíce, tj. 41% veškeré pomoci MVČK a je následována Blízkým a Stř.Východem (31%).

Aktivity MVČK v r.2017 finančně podpořil částkou 200 tis. Kč i Český červený kříž.


Ikona dokumentu PDF Hlavní fakta o činnosti MVČK v roce 2017