Jaderné zbraně musí být zakázány!

U příležitosti 71. výročí jaderného útoku na japonská města Hirošima (6.8.1945) a Nagasaki (9.8.2016) na sklonku II.světové války, prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže P. Maurer znovupotvrdil úmysl Mezinárodního hnutí ČK&ČP dosáhnout explicitního zákazu jaderných zbraní.

Uvedl v této souvislosti, že ničivá síla jaderných zbraní nemá obdoby, dopad jejich potenciálního užití je katastrofický a zůstávají jedinou dosud nezakázanou zbraní hromadného ničení.

Podle Mezinárodního soudního dvora (1996) podléhá eventuální užití jaderných zbraní všem pravidlům mezinárodního humanitárního práva. Soud konstatoval, že případné použití jaderných zbraní by obecně protiřečilo pravidlům mezinárodního práva aplikovatelného v ozbrojených konfliktech, zejména principům a pravidlům práva humanitárního.

Explicitní zákaz a následná eliminace jaderných zbraní by však podle Červeného kříže napomohl vyjasnit pravidla pro vedení války a také odstranit riziko jejich náhodného spuštění či zneužití.

Více o zákazu jaderných zbraní