Magazín mladého zdravotníka 2014

Výuka první pomoci začíná již u dětí - i ony si mohou nejen osvojit jednoduché postupy, jak pomoci v nouzi kamarádovi či rodičům, ale hlavně začnou brát první pomoc jako normální věc, zbaví se ostychu, který mnohdy dospělým brání první pomoc poskytnout...

ČČK pro tradiční program První pomoc dětí a mládeže vydává již po mnoho let Magazín mladého zdravotníka, který právě nyní vychází i letos. Kroužky mladých zdravotníků mohou působit na školách, při místních skupinách, dětských organizacích i jinde. Jejich činnost podporují OS ČČK, které také tento magazín distribuují. Vedoucí těchto kroužků ČČK také školí a pro děti pořádá soutěže.

Letos v Magazínu najdete: Hrdinové s mobilem, První pomoc v kapse, Bezvědomí, Nešikovný elektrikář, Adrenalin s námi i proti nám, Letecká záchranka ... a dále ale opět i John and Mary are giving first aid a spousta dalších, zaujme Vás jistě Adam Mišík: Amerika je můj sen.. Stáhněte si nový magazín (13 MB *.pdf)!.

I letos Magazín zpracoval autorský kolektiv pod vedením Evy Bernatové.