Migranti v ČR: pomoc ČČK

Na vlnu migrace, která postupuje z jihovýchodu Evropy reaguje i Český červený kříž.

V Jihomoravském kraji již 1.9.2015 zahájil ČČK poskytování pomoci migrantům, kteří překročili státní hranice ČR, před jejich přijetím do příslušných zařízení MV pro uprchlíky.

Od 4.9.2015 v dohodě s MV ČR poskytujeme pomoc uprchlíkům směřujícím z ČR do jiné země (potravinové balíčky, voda, hygienické potřeby, asistence při pořízení jízdenek, případně nezbytné ošetření či přenocování). Tato pomoc se týká jak uprchlíků propouštěných z uprchlických zařízení MV, tak uprchlíků kteří vstupují na naše území a nejsou již umisťováni do uprchlických zařízení MV.

Tato pomoc se momentálně soustřeďuje především do míst zařízení pro uprchlíky MV a do Prahy. Svou pomoc bude ČČK nadále poskytovat dle aktuální potřeby.

Krom uvedené pomoci jsme na žádost Rakouského Červeného kříže začali od 27.9.2015 - jako první národní společnost - vysílat personál, který doplňuje personál Rakouského ČR a působí v střediscích pro migranty v Rakousku - více zde.

Pro případ eventuální potřeby připravujeme zřízení pobytového střediska pro migranty. Podle požadavků státní správy dále připravujeme na úrovni našich oblastních spolků ČČK personál k tomu, aby poskytoval sociální pomoc těm migrantům, kteří opustí uprchlická zařízení (strava, hygienické potřeby a pod.)

ČČK se také aktivně účastní pomoci Červeného kříže přímo v teritoriích, odkud migranti vycházejí, tuto pomoc mohou již nyní občané podpořit prostřednictvím sbírky.


Přispět na Fond Humanity ČČK: 333999/2700 | daruj on-line | QR platba