TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

»23.09.2023-Arménie/AzerbajdžánKonvoj MVČK přepravil dnes po Lachinské silnici 70 tun humanitární pomoci - šlo o mouku, sůl, jedlý olej, droždí. Dále tým MVČK provedl zdravotnickou evakuaci 17 zranených v boji. MVČK dále doručil zdravotnický materiál a pytle na mrtvoly do místní nemocnice. MVČK je jako neutrální prostředník v kontaktu se všemi aktéry ozbrojeného konfliktu. Navzdory nedávnému příměří jsou humanitární důsledky eskalace silně pociťovány v celém regionu, rodiny pohřešují příbuzné. MVČK zvyšuje svou přítomnost v regionu.

»22.09.2023-Ukrajina: Zemědělská půda i kritická infrastruktura je kontaminována minami a nebybuchlou municí. MVČK v zemích zasažených konflikty se obecně snaží snížit nebezpečí tohoto zamoření pro civilisty. Kromě edukace obyvatelstva také pomáhá označovat oblasti, kde se miny a munice nacházejí. Například v Sumské oblasti nyní MVČK ve spolupráci s civilní obranou vyznačil páskami nebezpečné oblasti a rozmístil tisíc výstražných tabulek.

»19.09.2023-Ženeva/Svět: Nedávné záplavy v Libyi opět oživily mýtus o nebezpečnosti mrtvých těl pro veřejné zdraví a nutnosti jejich okamžitého hromadného pohřbení. Červený kříž a Světová zdravotnická organizace při této příležitosti vydaly prohlášení, v němž odmítají tuto rozšířenou představu a zdůrazňují nutnost identifikace těl a jejich důstojného pohřbení. Těla zemřelých v důsledku zranění při katastrofách či válkách nepředstavují obecně nebezpečí infekce pro okolí, na rozdíl od zemřelých na vysoce infekční nemoci. ČK a WHO připomíná existující manuál správného zacházení s těly zemřelých [+++]

14.09.2023-Libye: Záplavy mají i jiné následky - vzhledem k dlouhodobému vnitrostátnímu ozbrojenému konfliktu a nepokojům je zde řada zaminovaných oblastí či míst s výskytem nevybuchlé munice, kterou MVČK dlouhodobě odstraňuje. Voda však nyní zanesla miny a jinou munici i do "čistých" nebo vyčištěných oblastí, což znamená velké nebezpečí pro obyvatele i humanitární pracovníky.

»12.09.2023-Libye: Víkendová bouře Daniel způsobila na SV Libye záplavy, které následně způsobily protržení dvou přehrad. Následná povodňová vlna těžce poškodila přístavní město Derna. Počet mrtvých je odhadován >3.000, počet pohřešovaných dokonce >10.000. Libyjský ČP se podílí na záchranných pracích a zdravotnické pomoci. Poskytuje humanitární pomoci těm, které voda vyhnala z domovů. MF ČK&ČP oznámila, že poskytne podporu v hodnotě 230 mil. Kč.

»12.09.2023-Maroko: Podle informací Federace ČK&ČP je počet lidí, které nějakým způsobem zemětřesení zasáhlo, přes 6 milionů. V oblasti nejzávažnějšího postižení je to přes 200.000 lidí. Zcela bylo zničeno přes 200 veřejných budov jako jsou školy, nemocnice či místa výkonu bohoslužeb. Federace také specifikovala svou pomoc, která by měla mít rozsah 2,3 mld Kč a mělo by se jí dostat 500.000 postiženým.

Finanční sbírka ČČK na pomoc obětem zemětřesení:

333999/2700, v. s. 2305
Platba on-line (kartou, Paypal)

»09.09.2023-Maroko: Centrální Maroko zasáhlo v noci na sobotu silné zemětřesení o síle až 6,8° Richtera. Počet mrtvých převyšuje 2.800, zraněných je mnohem více,  desítky tisíc lidí bez přístřeší. Bezprostředně byly na místě týmy Marockého ČP, v koordinaci s Mezinárodní federací ČK&ČP a místními úřady. Provádějí vyhledávání zasažených, poskytují první pomoc, psychosociální pomoc a pomoc evakuovaným, transportují raněné do nemocnic...

...Probíhá zjišťování rozsahu škod, nejhůře postižené oblasti jsou odlehlé. Tým MFČK&ČP je připraven dorazit během 24 hodin. Příštích 24 až 48 hodin bude rozhodujících z hlediska záchrany životů, souběžně s pátráním poskytujeme pomoc přeživším. Zásadní je hygiena, zajištění pitné vody a důstojné zacházení s lidskými ostatky, uvedla C. Holt, ředitelka Federace pro operace, pátrací a záchranné práce budou samozřejmě upřednostňovány souběžně s tím, že bude postaráno o ty, co přežili. Federace již poskytla Marockému ČP podporu ve výši 24 mil. Kč. 

»08.09.2023-Čína: Prezidenta MVČK M. Spoljaric Egger ukončila 4denní návštěvu Číny. Jednala s prezidentem ČLR Si Ťin-pchingem, který ocenil humanitární práci MVČK v uplynulých 160 letech. Prezidentka MVČK uznala rostoucí roli Číny v humanitárních záležitostech ve světě a zdůraznila váhu čínského hlasu při podpoře respektování humanitárního práva během ozbrojených konfliktů. Dále se setkala s Luo Zhaohui, předsedou Čínské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (CIDCA), Li Baodongem, gen. tajemníkem Asijského fóra Boao a samozřejmě i s Chen Zhu, prezidentem Čínského ČK. Prezidentka MVČK předala sedmi čínským sestrám medaili F. Nightingalové, nejvyšší ocenění Červeného kříže pro zdravotníky, kteří se při plnění svého poslání dostali do ohrožení života nebo se významně zasloužili o rozvoj vzdělávání ošetřovatelství. Vystoupila rovněž na  Suzhouské univerzitě - zdůraznila provázanost mezi dodržováním mezinárodního humanitárního práva a mírem a roli MVČK jako neutrálního prostředníka, kdy pomáhá udržovat komunikační kanály mezi znepřátelenými stranami a i tím může přispět k dosažní míru - celá řeč: [+++]

»24.08.2023-Myanmar/BangladéšV táboře Cox’s Bazar žije již šest let téměř milion lidí a v Bhasan Char dalších 30 tisíc, kteří uprchli ze státu Rakhine v Myanmaru. Přežívají v dočasných přístřešcích, ohroženi požáry, epidemiemi, cyklony, zimou či horkem, nedostatkem pitné vody, zdravotní péče, vzdělání a pod... MF ČK&ČP volá opakovaně po zlepšení podmínek uprchlíků. Bangladéšský ČP, Federace a partneři vč. Bangladéšské vlády pomohli již více než milionu lidí z uprchlické i hostitelské komunity, ale příliš mnoho zůstává v přeplněných táborech. Bangladéšský ČP uskutečnil téměř 2 miliony zdravotních ošetření a >60.000 rodin obdrželo 1,1 miliardy litrů pitné vody.Pokračující mezinárodní podpora je klíčová pro zajištění toho, aby se lidé v těchto táborech mohli důstojně vrátit domů, jakmile to bude bezpečné. Rozpočet Federace na nezbytnou pomoc ve výši 3,1 mld. Kč se po výzvě podařilo zatím naplnit jen z 61 %.

»22.08.2023-Svět: Ženevské úmluvy a mezinárodní humanitární právo (MHP) je stále aktuálnější. Dnes uplynulo již již 159 let od podepsání první z Ženevských úmluv. A jak s ní souvisí osobnost Clary Barton? Založila v USA Červený kříž a zasadila se o to, že r. 1882 USA k první Ženevské úmluvě přistoupily. Dnes platné čtyři Ženevské úmluvy byly přijaty v roce 1949 a doplněny v roce 1977 a 2005. Představují základní kodex MHP [+++]

»20.08.2023-Slovinsko: K pomoci Červeného kříže obětem povodní přistupuje nyní i pomoc finanční: podle rozsahu poškození obydlí mohou postižené rodiny získat příspěvek ve výši 500 až 15.000 €. Slovinský ČK pokračuje samozřejmě i v dosavadní pomoci humanitární, která je podporována sesterskými národními společnostmi ČK, včetně ČČK - i Vy můžete na naši finanční sbírku přispět - již jsme 480.000 Kč slovinským kolegům poskytli.

»16.08.2023-USA: Když propukly požáry na Havaji, Americký ČK okamžitě reagoval, do terénu vyslal >300 školených "disaster workerů" a zahájil provoz evakuačních center  pro ty, které oheň vyhnal z domovů, a pokračuje ve spolupráci se státními a dalšími partnery v režimu 24/7: týmy AČK se i nadále starají o rodiny tím, že jim v této náročné době poskytují bezpečné místo k pobytu, jídlo a psychosociální a emocionální podporu. Pátrací služba AČK obdržela také 2.100 žádostí o sjednocení rodin, z nichž se už na 500 podařilo úspěšně vyřešit.


V evakuačních centrech AČK je 4.200 lůžek

»15.08.2023-Afghánistán: Země se nadále potýká s četnými otřesy -  28,8 milionu lidí, tj. 2/3 populace, naléhavě potřebuje humanitární pomoc. Jedno z nejhorších such v zemi za poslední desetiletí trvá již třetím rokem, probíhá ochromující hospodářský pokles a přetrvávají následky desetiletí trvajícího ozbrojeného konfliktu i přírodních katastrof. Afghánistán je jednou z nejhorších světových humanitárních krizí. MVČK a MF ČK&ČP spolu s Afghánským ČP poskytují zdravotní péči, budují hygienická zařízení, vodovody, poskytují potravinovou pomoc i finanční podporu usedlostem...


Afghánský ČP poskytuje nouzové ubytování v řadě provincií

»14.08.2023-Rusko: I ve Vladimirské oblasti najdeme válečné uprchlíky - např. z Mariupolu - se zdravotním postižením, o které se po nemocničním ošetření stará Ruský ČK, který jim poskytuje dočasné ubytování, hygienu, potraviny, ošacení a pod. 

»13.08.2023-Nepál: Nepálský ČK se věnuje prevenci před rozšířením horečky dengue v zemi. Dobrovolníci podporují vládní hygienickou kampaň „Vyhledej a znič“, vyhledávají místa líhnutí komárů, která zneškodňují vč. desinfekce okolí, šíří  povědomí o horečce dengue v komunitách a využívají i rozhlasové vysílání a sociálních média v oblastech ohrožených horečkou dengue. Tyto aktivity Nepálského ČK probíhají za podpory MF ČK&ČP.

»12.08.2023-Ukrajina: Dostupnost pitné vody v Chersonu a dalších regionech kritickým problémem po protržení kachovské přehrady. Ukrajinský ČK, MFČK&ČP a další národní společnosti pracují na společném akčním plánu - síť Červeného kříže a Červeného půlměsíce - včetně ČČK - dodává vodárenská zařízení a materiál, včetně nákladních automobilů, čisticích zařízení, skladovacích prostor a hygienických sad. 

»11.08.2023-Slovinsko: Pomoc Červeného kříže obětem povodní pokračuje. V terénu působí >1.000 příslušníků Slovinského ČK. Stále pokračuje rozvoz balené vody, potravin, mléka, hygienických potřeb, provozování ubytovacích středisek, psychosociální pomoc a v neposlední řadě fyzické odstraňování následků povodňových škod. Pomoc Slovinského ČK je podporována sesterskými národními společnostmi ČK, včetně ČČK - i Vy můžete na naši finanční sbírku přispět.


doprava pomoci Červeného kříže do nepřístupných oblastí 

»06.08.2023-Slovinsko: Záplavy a sesuvy půdy v důsledku silných dešťů zasáhly o tomto víkendu Slovinsko. V zasažených oblastech je nedostatek pitné vody a hygienických potřeb - tyto komodity distribuuje postiženým Slovinský ČK, který také se slovinskou civilní obranou spolupracuje při evakuaci a nouzovém ubytování. ČČK je se Slovinským ČK v kontaktu. Na pomoc Červeného kříže lze přispět prostřednictvím veřejné finanční sbírky ČČK:

Finanční sbírka ČČK na pomoc obětem povodní ve Slovinsku:

333999/2700, v. s. 2302
Platba on-line (kartou, Paypal)

»01.08.2023-Panama: Džungle v pásu Darien mezi Kolumbií a Panamou je frekventovanou migrační trasou. Je však nebezpečná a letos zde již zemřelo 60 osob. Mrtvoly často unáší řeka a vyplavuje v blízkosti měst a vesnic, které z ní berou pitnou vodu. MVČK se jednak snaží příbuzným zjistit osud blízkých a také správným zacházením s těly zemřelých eliminovat epidemiologická rizika. MVČK vybudoval v oblasti humanitární márnici s kapacitou 100 zemřelých poskytuje školení a humanitární forenzní poradenství, aby s lidskými ostatky bylo důstojně zacházeno, byly identifikovány a předány rodinám, uvedla M. Silva Chau, vedoucí Delegace MVČK pro Panamu a Karibik.

»27.07.2023-Ukrajina: Pro zacházení s těly mrtvých vyžaduje mezinárodní humanitární právo i v případě nepřátel důstojný přístup a současně možnost jejich identifikace. V Pokrovsku (Doněcká oblast) uspořádal MVČK kurz pro týmy ukrajinské armády, kde se věnoval i praktickému nácviku této činnosti včetně forenzních činností při identifikaci neznámých zemřelých. MVČK poskytuje rovněž materiální podporu, jako jsou např. pytle na zemřelé.

»26.07.2023-Jemen, Ukrajina: Ozbrojené konflikty často zasahují prostředky obživy obyvatel. V Jemenu je důležitým prostředkem obživy včelařství. MVČK pomáhá včelařům a komunitám postiženým konflikty udržet tuto tradici při životě. Minulý týden MVČK poskytl 125 domácnostem v Hazm Al Udein včelařský výcvik, úly a další potřeby pro chov včelstev...

... a Ukrajinský ČK předal 1.400 domácnostem skleníky, čerpadla či generátory, aby mohly obnovit svá hospodářství zasažená válkou.

»26.07.2023-Izrael a okupovaná území: V Džanínu na Západním břehu Jordánu byla 03.07.2023 izraelskou okupační armádou zadržena sanitka Palestinského ČP. Násilím z ní byl vynesen a zadržen raněný na nosítkách. Zdravotníkům Palestinského ČP bylo vyhrožováno zbraněmi a bylo jim zabráněno v přístupu k sanitce...

... a 24.07.2023 byl izraeslkou armádou zasažen do obou nohou zdravotník Palestinského ČP při plnění svého posalání v uprchlickém táboře Askar blízko Nábulu. #NotATarget

»25.07.2023-Řecko/Středomoří: I letošní léto bohužel přineslo mohutné požáry nejen na Rhodu, ale i jinde ve Středomoří. Červený kříž zde pomáhá nejzranitelnějším skupinám lidí, zajištuje evakuaci, prvni zdravotnickou a psychosociální pomoc, pitnou vodu a pod. tisícům lidí, kteří museli opustit své domovy či hotely.


17.07.2023: Řecký červený kříž při poskytování pomoci

»22.07.2023-Irák-Írán: Uplynulo již 30 let od irácko-íránského ozbrojeného konfliktu. Stále však řada rodin čeká na zjištění osudu svých blízkých případně na vydání alespoň jejich ostatků. MVČK uskutečnil po jednání s oběma stranami další výměny pozůstatků padlých vojáků z této války.

»20.07.2023-Japonsko: Japonský ČK ve spolupráci s firmou Toyota začal zavádět sanitky na vodíkový pohon.

»19.07.2023-Ženeva/Bělorusko: Mezinárodní federace ČK&ČP na základě informací z médií zahájila šetření ve věci návštěvy gen. tajemníka Běloruského ČK na okupovaných územích na Ukrajině a jeho prohlášení pro média ohledně aktivit Běloruského ČK s ukrajinskými dětmi. Stanovisko: [+++]

»10.07.2023-Angola/Československo: Uplynulo 40 let od návratu československých občanů držených jako rukojmí partyzánským hnutím UNUITA v Angole. V březnu 1983 bylo ozbrojenci UNITA uneseno a následně zadržováno 66 čs. občanů, kteří v Angole budovali továrnu na zpracování celulozy. Československo vedlo jednání o jejich propuštění na různých úrovních, na MVČK se obrátil čs. prezident G. Husák. MVČK se zapojil jako neutrální prostředník polní delegace MVČK v Angole zprostředkovala převoz první části zadržených (ženy, děti, nemocní): 01.07.1983 přistálo letadlo s 45 čs. občany v Praze. Druhá část, 20 občanů (1 v Angole zahynul), se vrátila až rok na to, v červnu. Tehdy navštívil Československo prezident MVČK A. Hay.


přijetí A. Haye (3.zleva) prezidentem G. Husákem na Hradě;
zcela vpravo předseda ČSČK I. Hatiar

»09.07.2023-Ukrajina: Regionální ředitelka MVČK pro Evropu a Stř. Asii A. Bauer poskytla exkluzivní rozhovor ukrajinské tiskové agentuře Interfax-Ukrajine. Humanitární operace MVČK je jednou z největších misí, vypočítává rozsah pomoci - za loňský rok 13 mld. UAH, obnovy vodovodů, rozvodů plynu a elektřiny, podpora 170 nemocnic a pod. Více: [+++]

»07.07.2023-Sýrie: Syrský ČP v Tartúsu převzal od Libanonského ČK ostatky 11 osob, které se utopily při ztroskotání lodi v alžírských teritoriálních vodách. Převeze je do nemocnice Tabaqa v Rakce, kde budou předány pozůstalým.

»07.07.2023-Ukrajina: Více než den zasahoval personál záchranné jednotky Lvovské organizace Ukrajinského ČK na místě domu zasaženého ruským útokem. Ošetřil zde více než 30 raněných.

»30.06.2023-Čad: Súdánský ozbrojený konflikt se přelévá přes hranice - do Čadu uprchlo z Darfúru 160 tis lidí, z toho přes 1.000 raněných v bojích. Uprchlíkům pomáhá Čadský ČK, např. oblastní spolky v Ouaddai, Sila a Wadi Fira. Čadský ČK je podporován ze strany MVČK - včera již chirurgický tým v Adré a Abeché operoval první ze zraněných.

»29.06.2023-Súdán: MVČK zprostředkoval propuštění 125 příslušníků súdánské armády zadržovaných povstalci a převezl je autobusem z Chartúmu do Wad Madani. 26.června dále MVČK zprostředkoval propuštění 14 raněných osob zadržovaných v Al Fasher v Darfúru.

»23.06.2023-Sýrie: Syrský ČP za podpory MVČK vybudoval v Aleppu v Handaratu tzv. child-friendly space pro 226 dětí a pečovatele. Dobrovolníci Syrského ČP pořádali pro děti vzdělávací akce o nášlapných minách. 

»13.06.2023-Ukrajina: Do pomoci pod kachovskou hrází je zapojena i technika a vybavení od Českého ČK. Například pásová ambulance Hagglunds BV, která se dostane i tam, kde klasické auto nemá šanci. Jsme rádi, že naše pomoc funguje na místech, kde je nejvíc potřeba. 

»11.06.2023-Sýrie: MVČK ve spolupráci se Syrským ČP opravil vodárnu Al Khavse poškozenou válkou a zemětřesením, čímž se zvýší dostupnost bezpečné pitné vody v regionu Aleppu. Dílo předal M. Schüepp, ředitel MVČK pro operace. V Sýrii je nyní funkčních jen 50 % vodáren.

»10.06.2023-Ukrajina: MVČK se snaží obnovit dostupnost pitné vody v oblastech zasažených záplavou po protržení kachovské přehrady. V Chersonské oblasti jde o vybavení, jako jsou potrubí, vodní nádrže, čerpadla a opravárenské sady. Podporuje také činnost Ukrajinského ČK v regionu. Materiál  má MVČK připraven na základnách v Doněcku a Oděse, uvedl při předání čerpadel a nádrží na pitnou vodu v Chersonu G. Defurne, ved. operací MVČK. O pomoci dále jedná s orgány obou bojujících stran. MVČK dále poskytuje podporu při překonání rizik výbuchu protipěchotních min a nevybuchlé munice přemístěné záplavou. Prostředky pro úpravu pitné vody dodá také ČČK.

»07.06.2023-Ukrajina: Od časného rána 06.06.2023 byly aktivovány záchranné týmy ukrajinské společnosti Červeného kříže ze 3 regionů (Oděsa, Mykolaiv a Cherson) na pomoc postiženém. Za 24 hod. bylo z Chersonské oblasti evakuováno >1.900 lidí, včetně 79 lidí s omezenou schopností pohybu v Chersonské, Mykolajovské a Oděské oblasti, společným úsilím ČK a dobrovolníků i státních složek a byli převezeni do dočasných ubytovacích zařízení. V Chersonu bylo zřízeno pět táborů, aby tam lidé mohli zůstat před evakuací do jiných osad. V postižených oblastech dále ČK distribuuje pitnou vodu, potraviny, hygienické potřeby a poskytuje zdravotnickou a psychosociální pomoc. ČČK podpořil humanitární akci částkou 5 mil. Kč.

»06.06.2023-Súdán: MVČK včera zajistil evakuaci 280 dětí ve věku 1-15 let a 70 pečovatelů ze sirotčince Maygoma v Chrtúmu zasaženého těžkými boji do bezpečí mimo hlavní město. O evakuaci požádalo súdánské ministerstvo siciální péče. Od propuknutí bojů v Súdánu 15.dubna MVČK v spolupráci se Súdánským ČP dodává chirurgické potřeby nemocnicím, evakuace raněných, identifikuje lidské ostatky a zajišťuje dostupnost pitné vody.

»06.06.2023-Ukrajina: Podle A.Baurer, ředitelky MVČK pro Euroasii je zničení přehrady Nova Kakhovka a následné záplavy  významnou hrozbu pro civilisty, jejich domovy a živobytí. Zanechává desítky tisíc lidí v zoufalé humanitární situaci. Poškození kritické infrastruktury může uvrhnout celé komunity do beznadějě a zničit civilistům životy. Mezinárodní humanitární právo může civilisty ochránit, ale pouze za předpokladu, že státy dodrží své právní závazky.


06.06.2023: Ukrajinský Červený kříž již v prvních hodinách evakuuje civilisty

»01.06.2023-Sýrie: Nezávadná pitná voda je zásadní podmínkou zdraví. Pro vodárenskou společnost v Idlibu položil Syrský ČP za podpory MVČK 6,5 km vodovodního potrubí a opravil její vodovodní síť poškozenou letošním zemětřesením.

 

V této rubrice přinášíme »telegrafické poznámky« z činnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Navštivte také rubriku Tiskové zprávy či Aktuality.


»27.05.2023-Myanmar:  Postiženým cyklonem Mocha, který před týdnem zasáhl Myanmar, pomáhá Myanmarský ČK. Cyklon zdevastoval pobřežní oblasti a statisíce lidí zanechal bez střechy nad hlavou. Zhoršila se tak již stávající špatná humanitární situace plynoucí z let ozbrojeného konfliktu, přesunů obyvatelstva, covidu-19 a ekonomické nestability. MF ČK&ČP podpoří pomoc Myanmarského ČK - na poskytnutí okamžité pomoci a časné obnovy 70 mil. Kč. Přispět můžete i vy: [+++]

»24.05.2023-Španělsko: Dnešní noc byla tragická pro mnoho lidí ve východním Španělsku, které zasáhly velmi silné deště a bleskové povodně. Týmy Španělského ČK poskytují podporu zasahujícím záchranářům i poskytují pomoc postiženému obyvatelstvu.

»23.05.2023-Nigérie: Lidé, které válka vyhnala z domovů, se při návratu setkávají s řadou problémů, krom zničených domů je to i absence bezpečné pitné vody. Spolu s Nigerijským ČK zde MVČK buduje zdroje kvalitní pitné vody. Např. v Bamě zbudoval studnu a vodojemy, které poskytnou vodu cca 20 tisícům obyvatel.

»18.05.2023-Ženeva/Japonsko/Svět: Summit zemí G7 se 19.-21.05.2023 koná v Hirošimě. Japonská strana vybrala toto místo, aby upoutala pozornost k hrozbě jaderných zbraní, která se nyní stupňuje. Spolu s ní vyzývá prezidentka MVČK, prezident Japonského ČK a národní Červené kříže jaderných mocností a jejich spojenců včetně ČČK vlády ke konkrétním krokům především v rámci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, které jsou tyto státy smluvními stranami [+++]

»12.05.2023-Súdán/S.Arábie: MVČK a Súdánský ČP přivítali přijetí tzv. Džidské deklarace podepsané v saudskoarabské Džiddě mezi znepřátelenými stranami súdánské občanské války znovupropuknuvší 15.dubna. V deklaraci se strany konfliktu zavázaly respektovat ustanovení MHP, zejména II. dodatkového prokokolu k Ženevským úmluvám. Své závazky konkretizovaly v konkrétních bodech, mj. se zavazuji usnadnit práci MVČK a Súdánského ČP. Zavázaly se také vynaložit veškeré úsilí k šíření závazků ve svých řadách [+++]

»09.05.2023-Ukrajina: Při ostřelování byl v Oděse 08.05.2023 zasažen sklad humanitární pomoci UkČK, který byl včetně uskladněného materiálu následným požárem zcela zničen. Při raketovém ostřelování Mykolajevské oblasti 07.05.2023 byla poškozena mobilní nemocnice Ukrajinského ČK (konkrétně ji dlouhodobě podporuje ČČK), konkrétně některé přístroje, vybavení a nábytek. ČČK je s kolegy v kontaktu a pomůže s obnovou jejího vybavení. Ke zranění personálu ČK naštěstí nedošlo. ČČK zdůrazňuje, že mezinárodní humanitární právo přísně vyžaduje, aby vojenské akce byly vždy plánovány a prováděny tak, aby nedošlo k zásahu zdravotnických zařízení a zařízení ČK.

Interiér mykolajivské nemocnice

»08.05.2023-Ženeva/Svět: Mohly by stroje samy rozhodovat o životě či smrti člověka? Vybrat si stavbu, na kterou vyšlou raketu? To jsou otázky plynoucí z vývoje autonomních (robotických) zbraňových systémů, tedy zbraní, které samy, bez vlivu lidské obsluhy, vybírají cíl a rozhodují, zda a jakou sílu proti němu použijí. Před dvěma lety vydal MVČK stanovisko, ve kterém doporučuje omezení takových zbraňových systémů, aby byl zaručen soulad s pravidly mezinárodního humanitárního práva i požadavky etickými [+++]

»03.05.2023-Myanmar: V reakci na nepokoje i covidovou krizi mobilizoval Myanmarský ČK svůj personál a 143 sanitek. Hrají kritickou roli při poskytování kyslíku a převozech lidí do nemocnic. 

žena děkuje za včasný převoz s komplikovaným porodem,
kdy v okruhu 70 km nebyl k dispozici lékař

»30.04.2023-Súdán: První mezinárodní humanitární pomoc od 14. dubna dopravena do Súdánu. MVČK se podařilo dopravit v extrémních podmínkách do Súdánu letecky 8t nezbytného zdravotnického materiálu ze základny v Jordánsku. Druhé letadlo je na cestě. Předmětem pomoci je především chirurgický materiál.  Hlášeno (WHO) je 4.700 raněných vč. 450 mrtvých. MVČK hlásí velké počty lidí, kterým se nedostává potřebného ošetření.

»25.04.2023-Súdán: MVČK oceňuje dočasné přerušení palby v Súdánu, což umožní (nejen Červenému kříži) zachraňovat životy a zdraví obyvatel uvězněných ve svých domovech bez přístupu k jídlu, vodě a lékařské péči. MVČK vyzývá mezinárodní společenství, aby pomohlo najít trvalé politické řešení k ukončení krveprolití.

»22.04.2023-Súdán: MVČK reaguje na intenzivní eskalaci konfliktu v Súdánu. Minulý týden dodal do nemocnic v Al Fasher a Zalingei v západní oblasti Dárfúru zdravotnický materiál a léky pro zraněné v bojích. Súdánský ČP poskytují první pomoc na klinikách a nemocnicích v Chartúmu, Merowe a Dárfúru, ale potřebují zdravotnické zásoby. Dle prezidenty MVČK Spoljaric-Egger je třeba umožnit lepší přístup do všech oblastí, kde je potřeba. Naléhavou prioritou MVČK je dostat zdravotnickou pomoc do více nemocnic a opravit jejich vodovodní a energetické infrastruktury. MVČK je připraven dodat další zásoby, jakmile nastane pauza v bojích. MVČK je v Súdánu přítomen od r. 1978.

»22.04.2023-Etiopie: V regionu Tigray, kde od r. 2020 probíhá občanská válka, provedl MVČK rychlý průzkum humanitárních potřeb vnitřně vysídlených osob v Samre a Finarwě a dodal 850 domácnostem základní potřeby pro domácnost.

»19.04.2023-Ukrajina: Experti MVČK uskutečnili v Charkově první školení, v němž příslušníky ukrajinské policejní pyrotechnické jednotky školili v polovzdáleném odstraňování výbušných systému, jako jsou např. miny, které ve velkém množství zamořují území, kde se odehrává rusko-ukrajinský konflikt. První školení provedl Červený kříž systémem Hook & Line a bylo zaměřeno na polovzdálenou manipulaci s výbušninami.

»13.04.2023-Ukrajina: Probíhající pomoc Červeného kříže lidem žijícím v těsné blízkosti fronty může ilustrovat dnešní doprava pitné vody, hygienických potřeb, solárních svítidel i stavebního materiálu pro cca 2.000 lidí z Avdijivky, kterou realizoval MVČK.

»12.04.2023-Malawi: Země nyní čelí nejhorší epidemii cholery za posledních 20 let. První případy byly hlášeny z okresu Machinga letos v únoru, epidemie byla ohlášena v březnu. Sucho a z něj plynoucí podvýživa zvyšuje riziko úmrtí na tuto nemoc, zejména u dětí. Hlavními rizikovými faktory propuknutí epidemie je nekvalitní voda k pití, nízká úroveň sanitárních zařízení a nedostatek hygieny.

»11.04.2023-Asie a Tichomoří: Od ledna 2022 ohlásilo již 30 zemí propuknutí cholery, včetně zemí, kde se nevyskytla po dekády. Tato bezpecedentní vlna cholery vystavuje miliony lidí riziku, zejména ty nejranitelnější v nejchudších oblastech. Ozbrojené konflikty, chudoba, přemísťování osob, sociální nespravedlnost i změna klimatických podmínek podporuje propukání této nemoci ve světovém měřítku.

»06.04.2023-Bělorusko: Zemi zasáhly po jarním tání rozsáhlé povodně především ve Věrchnědvinské a Vitebské oblasti. Běloruský ČK zde poskytuje pomoc a zásobuje obyvatelstvo humanitárními potřebami často jedině na člunech.

»17.04.2023-Jemen/S.Arábie: Ve dnech 14.-16.04.2023 proběhlo současné propuštění a repatriace 900 zadržovaných v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v Jemenu, do nehož je S.Arábie zapojena. Zadržení byli v zajetí několik let. Akce proběhla na celkem 6 letištích v S.Arábii a Jemenu. Týmy MVČK zajišťovaly logistiku i zdrav. péči. Shledání s příbuznými bylo velmi emotivní. Je to naděje na lepší budoucnost Jemenu, bez návratu k násilí, uvedl F. Carboni, ředitel MVČK pro Blízký a Střední Východ. Operace byla výsledkem rozhovorů mezi znepřátelenými stranami, kterým spolupředsedal MVČK a Úřad zvláštního vyslance generálního tajemníka pro Jemen, které skončily 20.03.2023 v Bernu. Tyto aktivity jsou tradiční částí práce MVČK.

»04.04.2023-Tanzánie: Již 16.03.2023 obdrželo ministerstvo zdravotnictví zprávy o neznámé nemoci, která se objevila v obcích v okresech Butayaibega, Bulinda a Maruku, Bukoba v regionu Kagera ležícím na pobřeží Viktoriina jezera blízko hranic s Ugandou, Rwandou a Burundi. Nemoc byla charakterizována tělesnou slabostí, průjmem, zvracením, krvácením z tělesných otvorů a selhání ledvin. Dne 21.03.2023 byla jako původce identifikován marburský virus působící hemoragickou horečku (stejně jako ebola).

»02.04.2023-Svět: Dnes si připomínáme 10. výročí přijetí Smlouvy o obchodu se zbraněmi, která ukládá státům sledovat přesuny konvenčních zbraní a neumožnit ty přesuny, kdy by příjemcem mohly být použity k páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, zločinu genocidy nebo k porušení mezinárodního práva či rezolucí RB OSN [+++]

»31.03.2023-Sýrie/Turecko: Pomoc lidem postiženým únorovým zemětřesením stále pokračuje. Syrský ČP dosud poskytl různé formy pomoci 2,5 milionu lidí - např. zdravotnické ošetření a péče se dostalo 1,2 milionu - speciálně v oblasti péče o děti a o těhotné bylo poskytnuto 83.600 ošetření a vyšetření...

... A Turecký ČP např. pro lidi bez střechy nad hlavou postavil 131.000 stanů a vydal více než 220 milionů porcí teplého jídla. Obě národní společnosti našeho Mezinárodního hnutí ČK&ČP podporuje také ČČK.

Finanční sbírka ČČK na pomoc obětem zemětřesení:

333999/2700, v. s. 2301
Platba on-line (kartou, Paypal)

»24.03.2023-Somálsko: Zemi sužuje dlouhotrvající občanská válka, řada lidí je zbavena svobody v souvislosti s ní. Na 4.000 vězněných muslimů ve 12 táborech nyní od MVČK dostává potravuny pro tradiční ramadánové jídlo - vč. koz, datlí, čočky, mléka, cukru, koření, oleje, rajčatového protlaku a čaje, a to v rámci zajištění lidského zacházení s osobami zbavenými svobody v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. V Somálsku je MVČK permanentně přítomen od roku 1977.

»22.03.2023-Ukrajina: Osudy civilistů jsou stálým předmětem našeho zájmu, jak v zázemí, tak přímo v bojových oblastech. MVČK dodává tolik potřebnou pomoc např. do oblasti Bachmutu - konvoje MVČK právě dojely do Kostjantynivky, Časiv Jaru nebo do Selidova, lokality blízko fronty, kde jsou boje posledních týdnů zvláště intenzivní. Humanitární situace ve zničené oblasti  je hrozivá pro ty, kteří neutekli, boje jim brání v přístupu k nejzákladnějším službám, jde zejména o starší lidi, často nemocné či obtížně pohybující se. V Časiv Jaru a Selidovu zůstává dohromady cca 2.300 lidí, kteří se neevakuovali. Je zde nouze o základní životní potřeby. MVČK nyní přivezl do Kostjantynivky >1.500 hygienických sad (mýdlo, šampon, zubní pasta, zubní kartáčky, hygienické vložky, holení), 800 solárních lamp a stovky přikrývek, do Selidova 17 tun potravin (rýže, těstoviny, konzervy a pod.) a tunu hygienických potřeb, do Časiv Jaru 6.000 l pitné vody, což postačí na 10 d. Zásoby potravin vystačí cca na 1 měsíc...  

...MVČK apeluje na válčící, aby respektovali humanitární právo, zejména povolením humanitární pomoci a zajištěním toho, aby civilisté pod jejich kontrolou měli přístup k pomoci a aby ti, kdo se neúčastní boje, byli chráněni před přímými útoky, ať jsou kdekoli. MVČK podporuje humanitární střediska v Kostiantynivce a Chasiv Yar pro lidi z Bachmutu a okolí, než budou pokračovat do zázemí. Od září jsou tato centra vybavena potravinovými balíčky, hygienickými sadami, nádržemi na vodu, topným materiálem a generátory.

»22.03.2023-Afrika: Tropický cyklon FREDDY zasáhl 11.03.2023 podruhé mosambickou provincii Zambezia - údery větru měly rychlost 148 km/h. Cyklon již zeslábl na tropickou bouři, ale stále přináší intenzivní srážky (>200 mm/den) v oblastech Zambezia, Sofala, Manica, Tete a Niassa.  Přes přístav Quelimane pronikl do vnitrození a dostal se do  Malawi, kde by mohl zasáhnout až 4 miliony lidí. Malawi navíc bojuje s cholerou, počet případů již činí 54 tisíc. Freddy si již vyžádal  499 úmrtí a >1.000 zraněných po deštích a sesuvech bahna, pohřešuje se 427 lidí. Nejméně 98.020 domácností našlo útočiště  v místních táborech. IFRC poskytně 200 mil. Kč na pomoc 32 tisícům domácností (160 tis. osob) na 9 měsíců.

»21.03.2023-Antigua a Barbuda: IFRC podporuje rozšiřování nabídky kurzů první pomoci v národních společnostech po celém Karibiku. Nyní podpořila další školení 15 instruktorů první pomoci, které pro účastníky z Antiguy a Barbudy, Baham a Montserratu uspořádal ČK Antiguy & Barbudy. KPR a první pomoc v "divočiněů školil Americký ČK a psychologickou PP pak Jamajský ČK.

»14.03.2023-Vídeň: Ve dnech 13.-14.03.2023 se ve Vídni konalo setkání 29 evropských národních komisí pro implementaci MHP (více o komisi české).  Tématy byla ochrana kulturních statků a životního prostředí za ozbrojeného konfliktu, ochrana civilní kritické infrastruktury, válka a výbušné zbraně ve městech (EWIPA), diseminace MHP v rámci soudní soustavy,  soulad trestněprávní legislativy daných států s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním trestním právem, tzv. humanitární výjimky z protiteroristické legislativy (umožňují činnost humanitárních organizací a jejich vynětí ze sankčních režimů) nebo ochrana znaku Červeného kříže a tzv. digitální emblém (elektronická identifikace zdravotnických inf. systémů v kyberprostoru), který by měl být projednán na 34. Mezinárodní konferenci ČK&ČP (2024).

»08.03.2023-Ženeva/Svět: Věděli jste, že první žena se členkou MVČK stala r.1918? byla to Renée-Marguerite Frick-Cramer, švýcarská právnička a také jedna z autorek Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci (1929). Prosazovala ochranu žen před genderovým násilím během ozbrojených konfliktů - mimořádné závažné téma podnes.

»06.03.2023-SýriePomoc obětem zemětřesení stále pokračuje. Zemětřesení dále poškodilo i vododovodní systémy v zemi, které tak jako tak už trpí vleklou válkou. Přesuny lidí po zemětřesení dále napnuly hygienickou situaci - vždyť v jednom z krytů v Aleppu se o sedm záchodů dělí 850 lidí. Na pitnou vodu MVČK je v Sýrii odkázáno 17 mil. lidí. Nemocnice v Aleppu dostala od MVČK v prvních hodinách zdrav. materiál a léky - MVČK a Syrský ČP v Aleppu už ošetřili 57.000 lidí a dalším 30.000 poskytli další pomoc. Šest úkrytů v Aleppu bylo zásobeno 115 tisíci litrovými lahvemi s vodou. Zdravotniký materiál a léky získaly dále nemocnice v Latákii a Hamě. Syrský ČP poskytl pomoc 2,5 mil. osobám, z toho 915 tis. zdravotnickou pomoc.

»23.02.2023-Ukrajina a okolní státy/Ženeva: Zítra uplyne rok od invaze ruské armády na Ukrajinu. Milionům lidí přinesl tento mezinárodní ozbrojený konflikt nezměrné utrpení. Mezinárodní Červený kříž zapojil MVČK, 58 národních společností vč. ČČK i MF ČK&ČP - více než 130 tisíc personálu v poli přineslo pomoc 30,5 milionu lidí. Hodnota pomoci Červeného kířže dosahuje 39,6 mld. Kč. Jen ČČK vyslal na Ukrajinu 46 misí na podporu zdravotní péče. Více[+++]

»20.02.2023-Ukrajina: Zájmem Červeného kříže je ve spolupráci s místními organizacemi zajistit základní životní potřeby obětím války - jako je např. pitná voda a další. Pracovníci těchto organizací se často dostávají do situací ohrožení zdraví či života nebo se dostávají do blízkosti raněných. Proto MVČK i je školí a vybavuje pro poskytování první pomoci. Tak např. v Mykolajivu dnes pracovníkům vodárenské a dalším komunálním společnostem předal přes 1.000 ks batohů a lékarniček pro poskytování první pomoci.

»17.02.2023-Turecko/Sýrie: Pomoc Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce stále pokračuje. Z vyprošťování se těžiště zvolna přesouvá k ošetřování, psychosociální pomoci a humanitární pomoci obětem zemětřesení. V terénu již bylo vydáno na 70 milionů (!) teplých jídel, desítky milionů litrů pitné vody, desítky tisíc lidí jsou alespoň nouzově ubytovány...

...což je v zimním období nesmírně důležité. Rozpočet pomoci Mezinárodní federace ČK&ČO se navýšil na 15,6 mld. Kč. Na požadavek Tureckého ČP jsme vyrobili 500 ks traumasetů (obsahují 17.000 ks zdravotnického materiálu) pro ošetřování v terénu - včera byly předány v Turecku.

Traumasety ČČK pro použití v Turecku

Finanční sbírka ČČK na pomoc obětem zemětřesení:

333999/2700, v. s. 2301
Platba on-line (kartou, Paypal)

»11.02.2023-Turecko/Sýrie: V terénu již zasahuje 18.000 příslušníků turecké, syrské i palestinské národní spolenčnosti Hnutí ČK&ČP. Syrský ČP pomohl 300.000 lidí a např. v Aleppu již vyprostil 356 zavalených osob, kolegové v Turecku například vydali ve více než stovce mobilních kuchyních 20 milionů teplých pokrmů a polévek a 18 milionů bochníků chleba nebo pomocí aut i helikoptér dopravují potřebnou krev. Turecké a syrské kolegy podporujeme finančně a podle jejich pokynů připravujeme i materiální pomoc v oblasti zdravotnického materiálu. Aleppo včera navštívila prezidentka MVČK M. Spoljaric Egger. Konstatovala obtíže při přístupu do severních oblastí Sýrie - otázka humanitární pomoci nesmí být politizovaná, video: [+++]

10.02.2023 Turecko: Nejen záchranáři jsou zapotřebí

»07.02.2023-Turecko/Sýrie: Záchranáři a humanitární pracovníci Tureckého a Syrského ČP pokračují ve vyprošťování a ošetřování raněných a jejich převozu do nemocnic. Desítkám tisíc lidí již poskytli nouzové přístřeší - stany, přikrývky a základní životní potřeby, včetně psychosociální pomoci. Mezinárodní federace ČK&ČP navýšila plán pomoci Tureckému a Syrskému ČP na 4,8 mld. Kč. ČČK pomůže dle výtěžku veřejné sbírky, minimální výše bude 1 mil. Kč z Fondu humanity ČČK, který dnes uvolnil. V terénu již působí >3 tis. záchranářů a humanitárních pracovníků Tureckého a Syrského ČP s 540 vozidly. 

07.02.2023: Záchranáři Tureckého ČP zasahují

»06.02.2023-Turecko/Sýrie: Turecko a Sýrii zasáhlo ráno silné zemětřesení o síle až 7,7 (Sýrie) a 7,4 (Turecko) °R. Vyžádalo si několik tisíc mrtvých a pohřešovaných, desítky tisíc lidí je bez přístřeší. Od počátku na místě zasahují i týmy Tureckého a Syrského ČP - vyprošťují a ošetřují raněné, poskytují psychosociální pomoc, distribuují stany, přikrývky a další potřeby.  Např. do Lattakie, Hamy a Aleppa vyrazilo 23 týmů se sanitkami Syrského ČP, do jižních provincií Turecka pak 38 týmů se zásahovými vozidly Tureckého ČP. V první vlně tak do terénu nastoupilo 1.200 příslušníků ČP. Vydávána jsou i teplá jídla z mobilních kuchyní. Pátrací služba ČKaČP pátrá po nezvěstných přísušnících rodin. Mezinárodní federace ČK&ČP poskytne pomoc Tureckému a Syrskému ČP ve výši 1,7 mld. Kč (07.02.23: navýšeno na 4,8 mld. Kč). Přispět můžete i vy prostřednictvím finanční sbírky ČČK .


06.02.2023: personál syrské národní společnosti v akci

»03.02.2023-Rusko: B. Bischoff Ebbesen, regionální ředitelka MF ČK&ČP pro Evropu a střední Asii navštívila Moskvu, kde jednala s P. Savčukem, prezidentem Ruského ČK o pomoci obětem rusko-ukrajinské války a plánech na rozšíření podpory postiženým lidem v roce 2023. Loni poskytl Ruský ČK pomoc >600.000 uprchlíkům. Federace plánuje rozšířit programy psychosociální podpory pro vysídlené osoby po celé Evropě, včetně Ruska. Hlavním úkolem všech národních společností Mezinárodní federace je pomáhat nejvíce potřebným, ať jsou kdokoli a ať jsou kdekoli,“ uvedla B. Bischoff Ebbesen.

»02.02.2023-Afghánistán: Extrémně chladné počasí v ohrožuje životy milionů lidí v Afghánistánu. Schopnost rodin ohřát se v této chladné zimě výrazně klesla kvůli ekonomickým problémům - metrický cent uhlí stojí 16 dolarů, ale v zemi není práce. MVČK, který bez přerušení působí v zemi již čtyři dekády. 

»24.01.2023-Čad: Během dekády ozbrojeného kofliktu v oblasti Čadského jezera (jezero mezi státy Nigérie, Niger, Čad a Kamerun ve stř. Africe) se stupňuje krize civilního obyvatelstva - násilí vůči němu je znepokojivě vysoké, o přežití bojuje 11,3 mil. lidí v oblasti. Na konferenci o regionu Č.jezera v Niamey 23.-24.1. MVČK upozornil na vážnost situace, která vyžaduje neprodlené kroky k ochraně civilistů, bez domova jsou již 3 mil. z nich, MVČK registruje 26.188 nezvěstných napříč uvedenými čtyřmi státy. Viceprezident MVČK G. Carbonier vyzval státy, aby ratifikovaly a prováděly tzv. Kampalskou úmluvu (2009), která chrání vnitřně přesídlené osoby a poskytuje vládám rámec pro reakci na krize vysídlenců. Většina afrických států ji ratifikovala, ale je třeba její ustanovení začlenit do vnitrostátní legislativy a provádět ji.

»24.01.2023-Jemen: Rehabilitační a protetické centrum pro oběti vleklé občanské války otevřela dnes ved. Delegace MVČK v Jemenu K. Ritzová. Jeho výstavba trvala 2 roky. Ve světě provozuje MVČK 318 těchto projektů - každý zahrnuje rehabilitační centrum, výrobu protéz a dalších komponent a institut pro trénink. Loni např. posloužily 366 tisícům obětí válek (z toho 30 tis. zraněných minou aj. výbušnými pozůstatky války), lidé obdrželi 10 tis. invalidních vozíků a 146 tisíc protéz a ortéz. Součástí je také psychosociální podpora. 

»24.01.2023-Svět/Ukrajina: Zajištění pitné vody je jeden z klíčových programů MVČK ve světě, protože války pitné vodě nepřejí. Je na něj odkázáno na 40 mil. lidí. Zahrnuje opravy a budování vodáren,  studní a rozvodů i dovoz bezpečné vody. Podobně během ozbrojeného konflikti na Ukrajině - tato pitná voda je dodávána 10 mil. lidí. Soupravy na čištění vody dodal na Ukrajinu loni i ČČK. Personál MVČK na Ukrajině tvoří nyní 700 osob. Celkem je do pomoci obětem rusko-ukrajinské války zapojeno 96.000 příslušníků Mezinárodního hnutí ČK&ČP vč. ČČK.


Mobilní úpravna MVČK na Ukrajině

»20.01.2023-Rusko: Dvoudenní návštěvu Moskvy ukončila prezidentka MVČK M. Spoljaric Egger. Zdůraznila nutnost dodržování mezinár. humanitár. práva a diskutovala další humanit. otázky rusko-ukrajinské války, i otázky dalších válečných oblastí jako Sýrie, Sahel a Africký roh, kam odcestuje po této návštěvě. Jednala se S. Lavrovem (min. zahr. věcí), genplk. A. Fominem (nám. min. obrany), ombudsmankou T. Moskalkovou a též s prezidentem Ruského ČK P. Savčukem. Jednou z priorit MVČK je lidské zacházení s válečnými zajatci a možnost jejich pravidelných, neomezených a opakovaných návštěv. I přes pokrok stále nebyli navštíveni všichni zajatci. V sázce jsou životy na obou stranách tohoto mezinárodního ozbrojeného konfliktu, uvedla prezidentka MVČK. Návštěva navazuje na prosincovou na Ukrajině. Dvoustranný důvěrný dialog se všemi bojujícími stranami je pro prosazování dodržování MHP zásadní.

»13.01.2023-Svět: právě před 30 lety byla k podpisu otevřena Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení. Tato úmluva doplnila Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní (1925), který zakazoval pouze jejich použití. Dnes má Úmluva z roku 1993 již 193 smluvních stran, váže tedy prakticky všechny státy světa...

»11.01.2023-Rusko/Ukrajina: Dnes u příležitosti rozhovorů o výměnách válečných zajatců spolu jednali ukrajinský a ruský ombudsman. Shodli se na dalším posílení role Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) při návštěvách osob zbavených svobody v souvislosti s válkou - jde o válečné zajatce a internované civilisty [+++]
» jak správně nazývat současnou situaci na Ukrajině?

»08.01.2023-Sýrie: Zdravotní systém bývá jednou z prvních obětí válek. Syřané se už víc než dekádu potýkají s nedostupností zdravotní péče. Zdravotní centrum Syrského ČP v Aleppu na svých 9 klinikách poskytne zdrav. péči 7.500 lidem měsíčně. Na vybavení zdrav. zařízení Syrského ČP se dlouhodobě podílí i ČČK [+++]

»05.01.2023-Sýrie: Války a krize zasahuje mentální zdraví lidí, zvláště dětí. Právě pro děti pořádá Syrský ČP zábavní aktivity s cílem vybavit je dovednostmi potřebnými pro vypořádání se se svými pocity a vytváření vztahů. Děti se stanou odolnějšími proti násilí, zanedbání nebo zneužití.

»02.01.2023-Sýrie: V guvernorátu Sweida (JZ Sýrie) doručil Syrský ČP za poslední čtvrtletí r. 2022 39.000 potravinových balíků, 81.330 balení arašídového másla pro děti, které poskytl UNHCR, dále 150 školních tašek a 1.595 balení plen pro seniory.

>>Starší zprávy