Pomáhají pomáhat třetí rok

Pomozte nám pomáhat je slogan, s nímž se Český červený kříž po léta obrací k těm, kteří mu mohou pomoci plnit jeho poslání - pomáhat potřebným. Toto "volání" vyslyšeli dobrovolníci sdružení pří Místní skupině ČČK v Olomouci-Řepčíně a svůj tým nazvali Pomáháme pomáhat.

Věnují se propagaci a organizaci dárcovství krve, výuce první pomoci či pomoci při katastrofách (zasahovali jak při moravských povodních 2009 tak na Liberecku 2010). I na těchto stránkách jsme psali o spotu Kapka propagující dárcovství krve, který tým navrhl, zrealizoval a vyrobil.

Novým programem se loni stal projekt HUMANITA. V jejím rámci se zpracovávají padělky oděvů zadržené Celní správou na oblečení pro potřebné, pro humanitáírní pomoc - posud nic v ČČK nového... Nové je ale to, že "krejčovskou práci" zajišťují vězni, a to dokonce i odsouzení na známém Mírově.


Tým a jeho logo

Jak potvrzují vězenští psychologové, má to pro ně velký význam pro zvládání trestu a převýchovu pro návrat k normálnímu životu po propuštění. Pracují totiž samozřejmě zdarma a ve svém osobním volnu.