Prudká povodeň v Čechách - ČČK pomáhá

Prudké deště, které zasáhly v noci na sobotu 7.srpna Čechy - zejména Liberecko, způsobily značné škody.

Český červený kříž má v oblasti činné všechny své pobočky (oblastní spolky) sídlící v jednotlivých postižených okresech. ČČK je v kontaktu s orgány IZS, jehož je další složkou, i orgány samosprávy. Působí přímo v terénu, poskytuje a je dále připraven poskytovat humanitární pomoc, v případě potřeby pak psychosociální pomoc.

Do postižených oblastí byl poskytnut materiál OS ČČK z nezasažených oblastí. Např. na Liberecko a Děčínsko zamířil o víkendu materiál z OS ČČK České Budějovice, Hradec Králové, Mělník, Ústí n. Orlicí nebo Jíčín a také záchranáři OS ČČK Ostrava. V týdnu se zapojují další OS ČČK - např. Karviná a pražské OS ČČK.

Např na Liberecku je v terénu na čtyřicet záchranářů ČČK, kteří procházejí zasažené, i těžko dostupné, obce. Krom distribude humanitarni pomoci take zridili improvizované ošetřovny a poskytují psychosociální pomoc postiženým povodněmi.

Pomoc je financována z Fondu Humanity ČČK.

OS ČČK vyhlašují podle požadavků zasažených oblastí materiální sbírky (viz webové stránky a kontakty).
Materiální sbírky byly již ukončeny

Finanční příspěvek na pomoc ČČK lze poskytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK
č.ú. 222826/5500, v.s. 222

nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem
DMS CCK na telefonní číslo 87777

[cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč]

Děkujeme za pomoc!