Světový den Červeného kříže v Senátu

Dne 11.5.2015, v souladu s tradicí založenou již r.1921, oslavil Český červený kříž Světový den ČK&ČP slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad shromážděním převzal předseda Senátu M. Štěch.

U příležitosti Světového dne bylo předáno zasloužilým členům a dobrovolníkům ČČK a jeho kolektivních členů 31 Pamětních listů a 28 Vyznamenání za dlouholetou práci, dále pak byli prezidentem ČČK oceněni čtyři členové ČČK a hlučínský Záchranný útvar HZS ČR za osobní účast při pomoci ČČK obětem války na Ukrajině.

Předány byly i dvě plakety za Záchranu života a také dvě medaile A.Masarykové, nejvyšší vyznamnání ČČK. Do knihy čestných členů ČČK byl zapsán MUDr.M.Hlach, člen ČČK již od 40-let 20.století a dlouholetý předseda Českého výboru ČSČK.

Shromáždění pozdravil předseda zdravotněsociálního výboru Senátu J. Žaloudík, který se také s prezidentem ČČK M. Juklem a ředitelem úřadu ČČK J. Konečným zúčastnil předání ocenění.