14.6.2016: Světový den dárců krve - Krev nás spojuje

14. červen je Světovým dnem dárců krve vyhlášeným z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní federace ČK&ČP. Letošní den má motto "Krev nás spojuje", s podtitulem Daruj život, daruj krev, což je mimochodem tradiční heslo Českého červeného kříže.

Myšlenkou letošního Světového dne je podpořit bezpříspěvkové dárcovství krve, připomenou lidem, že bez dárců krve není života... Každý zdravý člověk by měl zvážit, zda se stát dárcem krve.

V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno kolem 270 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 150 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné situace.

Každý zdravý člověk může využít například ještě týden probíhající kampaně Daruj krev s Českým rozhlasem, která tradičně probíhá pod záštitou ČČK. Cílem je, aby co největší část zdravé populace byla registrována jako bezpříspěvkoví dárci krve. Počet a konkrétni data odběrů samotných se pak samozřejmě přizpůsobují zdravotnímu stavu a časovým možnostem každého z dárců.

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK Světový den dárců krve 2016