Příspěvek na Fond humanity ČČK on-line


Vaše platba na Fond Humanity ČČK pomocí on-line platebního systému proběhla úspěšně.


Za poskytnutý příspěvěk Vám děkujeme.