Oslavili jsme Světový den Červeného kříže & Červeného půlměsíce

Světový den Červeného kříže, tehdy pod názvem Mír Červeného kříže, byl od roku 1921 do roku 1950 slaven v československém parlamentu. K této tradici jsme se vrátili v roce 2000 a Světový den ČK si připomínáme v Senátu Parlamentu ČR. I nad jeho letošní oslavou převzal záštitu předseda Senátu, pan Miloš Vystrčil.

Slavnostní shromáždění k letošnímu Světovému dni Červeného kříže a Červeného půlměsíce se konalo v Hlavním sále Senátu (zvaném také Valdštejsnký) 9. května 2022. Senát byl zasoupen senátorkou paní Miroslavou Němcovou, vedení Českého červeného kříže pak prezidentem Markem Juklem, viceprezidentkou Janou Majrichovou, předsedkyní dozorčí rady Jaroslavou Vlčkovou a ředitelem Úřadu ČČK Josefem Konečným, který slavnostní shromáždění otevřel.

S velmi hezkým proslovem vystoupila senátorka Miroslava Němcová. Vysoce ocenila dobrovolnou práci Červeného kříže, která má v našich zemích dlouhou tradici, a je významná zvláště v dnešní humanitární obtížné situaci poznamenané zejména válkou na Ukrajině.

Hlavní projev přednesl prezident ČČK Marek Jukl, který v něm propojil milníky historie Mezinárodního červeného kříže jako celku i naší národní společnosti Červeného kříže. Zaměřil se také na význam mezinárodního humanitárního práva v dobách ozbrojených konfliktů, které jednak chrání oběti válek a také dává světu měřítko pro posuzování chování ozbrojených sil.

Tou nejdůležitější částí shromáždění bylo předání ocenění dlouhé řadě těch, kteří svou prací přispívají k plnění poslání Červeného kříže nebo nám svou podporou umožňují pomáhat.

Jsme rádi, že jsme mohli ocenit na sedm desítek z nich, ať již Pamětním listem, vyznamenáním ČČK Za dlouholetou práci, plaketou Za záchranu života, či  dokonce nejvyšším oceněním - Medailí Alice Masarykové. Nesmíme zapomenout ani na Děkovné uznání spojené s medailí Děkujeme raženou z ryzího stříbra - letos jsme jimi ocenili ve spolupráci s Českou mincovnou ty, kteří se zasloužili o pomoc obětem války na Ukrajině. V závěru předala Česká mincovna Českému červenému kříži symbolické šeky - 613.000 Kč na humanitární činnost.

Závěr shromáždění patřil Dashe, která přišla písní letošní vyznamenané pozdravit. 

 

Tisková zpráva ČČK z 09.05.2022