Zlaté kříže za 160 darů krve - letos potřetí

V sobotu 16. října 2021 se uskutečnila v kongresovém centru Clarion v Ostravě závěrečná, třetí část letošního celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy.

V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160 krát, 228 dárců ze Střední a Severní Moravy. Tito se tak zařadili k 4.144 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Vyznamenání dárcům předával MUDr. Petr Vlk, viceprezident ČČK.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišli i další hosté - MUDr. Jana Furková a Bc. Naděžda Kalužová (Krevní centrum Ostrava), Ing. Michal Adámek (VZP-regionáoní pobočka Ostrava), MUDr. Slavomír Rosík (revizní lékař RBP), Ing. Jan Panáček (vedoucí řízení pobočkové sítě ČPZP) a Ing. Zdeněk Neustupa (předseda OS ČČK Ostrava).

Věříme, že příklad vyznamenaných dárců krve pomůže získat stále velmi potřebné nové bezpříspěvkové dárce krve, vždyť ročně se prvodárci stane 27.000 našich spoluobčanů, potřeba je ale o 6.000 ročně vyšší!


» Fotogalerie z předávání

Slavnostnost chvíle zdůraznilo vystoupení Hany Fialové, nositelky ceny Thálie v kategorii opereta/muzikál a členky souboru Národního divadla moravskoslezského, za klavírního doprovodu Jiřího Janíka. Moderace předávání se ujal Petr Hanzlík.

Doplňme ještě, že první dvě části letošního oceňování proběhly v Praze 4.9. a 8.10. a bylo na ně pozváno 250 dárců.