Zlaté kříže za 160 darů krve jsme předali v Praze

Sál Emy Destinové Kaiserštejnského paláce hostil obě slavnostní předávání Zlatých křížů

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

Po delší odmlce, vyvolané koronavirovou pandemií, jsme mohli opět uskutečnit setkání mimořádných lidí, jakými tito mnohonásobní bezpříspěvkoví dárci krve a jejích složek nepochybně jsou.

V krásných prostorách barokního Kaiserštejnského paláce proběhla dvě slavnostní shromáždění: na prvním, dne 4.září 2021, převzalo toto vyznamenání 122 dárců krve z Čech a Jižní Moravy a na druhém, 8. října, dalších 128 dárců nejcennější tekutiny. Zařadili se tak do rodiny 4.144 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem, který je rovněž nositelem Zlatého kříže, přišel ministr zdravotnictví Vojtech Adam, sám také bezpříspěvkový dárce krve.

Na druhém shromáždění dárcům poděkoval ředitel Úřadu ČČK Josef Konečný.

Příjemnou atmosféru obou slavnostních shromáždění vytvořilo vystoupení Leony Machálkové.

Letošní rok je zajímavý tím, že právě před 115 lety objevil prof. MUDr. Jan Janský systém čtyř krevních skupin. Mezi daty obou slavnostních shromždění leželo sté výročí jeho úmrtí, které ČNB uctíila vydáním pamětní stříbrné 200 Kč mince.

O Janského objevu i vývoji dárcovství krve píšeme i v letošním Magazínu Mladého zdravotníka - přečtěte si příslušnou pasáž.

Zlaté kříže dalším letošním vyznamenaným 228 dárcům ze Střední a Severní Moravy jsme předali 16. října 2021 v Ostravě.

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od 2.400 dárců, celkový počet dárců v nemocničních trafsúzních zařízeních činí cca 260 tisíc. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží.

Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Potřeba je nových dárců, aby došlo k udržení a navýšení celkového počtu.