Zlaté kříže za 160 darů krve jsme předali v Praze

04.09.2021: Sál Emy Destinové Kaiserštejnského paláce hostí slavnostní předávání Zlatých křížů

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

Po delší odmlce, vyvolané koronavirovou pnademií, jsme mohli opět uskutečnit setkání mimořádných lidí, jakými tito mnohonásobní bezpříspěvkoví dárci krve a jejích složek nepochybně jsou.

Na slavnostním shromáždění v sobotu 4.září 2021 v krásných prostorách barokního Kaiserštejnského paláce převzalo toto vyznamenání postupně 122 dárců krve z Čech a Jižní Moravy a zařadili se tak do rodiny 4.144 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem, který je rovněž nositelem Zlatého kříže, přišel ministr zdravotnictví Vojtech Adam, sám také bezpříspěvkový dárce krve.

Příjemnou atmosféru prvního slavnostního shromáždění vytvořilo vystoupení Leony Machálkové.

Letošní rok je zajímavý tím, že právě před 115 lety objevil prof. MUDr. Jan Janský systém čtyř krevních skupin. Slavnostní předávání se konalo jen několik dní před stým výročím jeho úmrtí, které ČNB uctí vydáním pamětní stříbrné 200 Kč mince.

O Janského objevu i vývoji dárcovství krve napíšeme v Magazínu Mladého zdravotníka. Ještě sice nevyšel, ale tuto jeho část "odhalíme" pro Vás již nyní.

Zlaté kříže dalším letošním vyznamenaným 128 dárcům z Čech a Jižní Moravy předáme opět v Praze, 8. října, a 228 dárcům ze Střední a Severní Moravy pak 16. října 2021 v Ostravě.

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od 2.400 dárců, celkový počet dárců v nemocničních trafsúzních zařízeních činí cca 260 tisíc. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží.

Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Potřeba je nových dárců, aby došlo k udržení a navýšení celkového počtu.