Zlaté kříže za 160 darů krve - letos potřetí

V sobotu 5. října 2019 se uskutečnila v kongresovém centru Clarion v Ostravě závěrečná, třetí část letošního celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy.

V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160 krát, 249 dárců ze Střední a Severní Moravy. Tito se tak zařadili k 3.009 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Vyznamenání dárcům předával Doc. Marek Jukl, prezident ČČK, spolu s MUDr. Janou Furkovou zástupkyní Krevního centra Ostrava.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s nimi přišli i další hosté - Ing. Michal Adámek - zástupce VZP, MUDr. Zuzana Riedlová, revizní lékař RBP, Ing. Jan Panáček z ČPZP a Lydie Poledníková, ředitelka Úřadu OS ČČK Ostrava.

Doplňme ještě, že první dvě části letošního oceňování proběhly v Praze 17.5. a 15.6. a bylo na ně pozváno 254 dárců.

Věříme, že příklad vyznamenaných dárců krve pomůže získat stále velmi potřebné nové bezpříspěvkové dárce krve, vždyť ročně se prvodárci stane 27.000 našich spoluobčanů, potřeba je ale o 6.000 ročně vyšší!


» Fotogalerie z předávání

Slavnostnost chvíle zdůraznilo vystoupení Janky a Jana Drahovzalových – sólistů Národního divadla Moravskoslezského za klavírního doprovodu profesora Šimáčka. Moderace předávání se ujal Petr Hanzlík.