Humanitární právo pro ozbrojené síly

Ve dnech 7.-8.10.2015 proběhl na Úřadě ČČK kurz Základy práva ozbrojeného konfliktu. Na základě požadavku Generálního štábu AČR jej uspořádal ČČK a zúčastnilo se ho 17 příslušníků právní služby Armády ČR.

Šesnáctihodinový kurz byl zaměřen na teorii i na řešení praktických úkolů včetně plánování útoků tak, aby byly v souladu nejen s požadavky vojenskými, ale i s pravidly mezinárodního humanitárního práva. Školení vedli M. Jukl, P. Ditrichová a O. Foltýn (členové expertní databáze ČČK). Před samotným kurzem si účastníci prošli bojiště na Bílé Hoře s výkladem Vojenského historického ústavu.

Kurz proběhl v rámci dlouhodobé spolupráce mezi ČČK a MO ČR na poli šíření znalosti norem upravujících vedení ozbrojených konfliktů.