10. ročník soutěže o Nej sestřičku zahájen

10. ročník soutěže o Nej sestřičku zahájen
Miroslava Jirůtková přebírá šek

Úspěšná soutěž, ve které nejde ani o věk, ani o fyzickou krásu, má za cíl vybrat nejlepší zdravotní sestru z pohledu odborného a lidského. Tento projekt je prezentací náročné práce sestřiček, o které se často říká, že je posláním. Záměrem je vyzdvihnout jejich podstatnou úlohu ve zdravotnictví, profesionalitu a chování nejen k pacientům a vyjádřit jim touto akcí poděkování.  

I Český červený kříž měl možnost se slavnostního zahájení účastnit a přijmout šek na podporu našich aktivit v hodnotě 15 000 Kč, který nám předala patronka jubilejního 10. ročníku herečka paní Eva Burešová. Ta má k profesi sestřiček aktuálně velmi blízko, ztvárňuje totiž postavu sestřičky Petry Horvátové v seriálu televize Prima Modrý kód.  

Naše poděkování náleží panu Davidovi Novotnému – pořadateli soutěže a panu generálnímu řediteli společnosti BATIST medical a.s. – Tomáši Mertlíkovi, tradičnímu partnerovi této soutěže. 

 Více informací