100 let Právní služby AČR - ČČK oceněn za spolupráci

100 let Právní služby AČR
Zástupce NGŠ - inspektor AČR genmjr. Kocián přijímá hlášení od plk. gšt. Horčičky, náčelníka Právní služby AČR

Dne 28. listopadu 2018 se Domě armády Praha uskutečnilo odborné sympozium u příležitosti 100. výročí vzniku právní služby ozbrojených sil samostatného státu. V úvodním slově připomněl generálmajor Jaroslav Kocián, zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor Armády České republiky, úkoly a význam právní služby ozbrojených sil. Charakterizoval ji jako neviditelnou, ale nepostradatelnou.

Jedním z důležitých úkolů je i prosazování práva ozbrojeného konfliktu, v civilním prostředí známého jako mezinárodní humanitární právo. Právě šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva je styčným bodem spolupráce mezi AČR a Červeným křížem - jeho Mezinárodním výborem a Českým červeným křížem, jako národní společností. Spolupráci s ČČK vyzdvihl i generál Kocián.

Součástí sympozia bylo rovněž předání medailí a pamětních odznaků. Za dobrou spolupráci byl oceněn i prezident ČČK docent Marek Jukl, který je garantem ČČK pro šíření humanitárního práva.

Právní služba při zabezpečování vzdělávání svých příslušníků v oblasti mezinárodního humanitárního práva rovněž úzce spolupracuje s národní společností Českého červeného kříže, uvádí se ve sborníku 100 let právní služby, který byl na sympoziu představen.

V rámci této spolupráce se řada příslušníků AČR účastní např. kurzů mezinárodního humanitárního práva pořádaných ČČK, jedním z absolventů je i gen. Kocián.