20. výročí fungování Domu s pečovatelskou službou Česká Ves

20. výročí fungování Domu s pečovatelskou službou Česká Ves

Dne 17. 9. 2019 se v obci Česká Ves nedaleko Jeseníka konala malá slavnostní akce. Pozvaní hosté – mezi nimiž byl i ředitel Úřadu ČČK Josef Konečný – a další účastníci si připomínali 20. výročít fungování Domu s pečovatelskou službou, který ČČK vybudoval jako pomoc oblastem postiženým povodní v roce 1997.

Komorní oslavy se v samotném objektu, umístěném v centru obce, účastnil starosta České Vsi pan P. Mudra, paní M. Novotná, bývalá přednostka Okresního úřadu Jeseník i bývala starostka České Vsi a samozřejmě vedoucí DPS paní D. Vaiglová, která před 20 lety pomáhala provoz rozběhnout a dodnes pracuje jako jeho vedoucí. Bohužel chyběl pan bývalý starosta Jermář, který byl ve funkci po čas výstavby.

Paní Milena Novotná má velkou zásluhu na tom, že v roce 1998 ČČK vybral právě obec Česká Ves pro realizaci výstavby domu pro seniory postižené povodní.

Byla to také její zásluha, že obec splňovala všechny podmínky, nezbytné pro výstavbu. ČČK zajistil výběr projektanta i dodavatele stavby a samozřejmě také financování.

Po oficiální části si ředitel Úřadu ČČK prohlédl některé byty a hovořil s jejich obyvateli, kteří si bydlení velice chválili, někteří dokonce vystřídali více podobných zařízení, než se dostali do České Vsi a podle jejich vlastních slov už měnit nechtějí. Důstojné bydlení je jenom jedna strana mince, druhou – neméně důležitou – je kvalita poskytované péče a celková přátelská až rodinná atmosféra v zařízení. A to je zásluha týmu paní vedoucí Vaiglové.

Dům s pečovatelskou službou v České Vsi se za tu dobu stal nedílnou součástí života obce, má podporu samosprávy, je mezi lidmi oblíbený a hlavně – pracují zde obětaví a zapálení lidé. A to bylo velice příjemné poznání. Investice, o níž ČČK rozhodl před dvaceti lety, se dokonale vyplatila.