ČČK pro Písek - Nejste na to sami 104/30

Akci s názvem ČČK PRO PÍSEK, s podtitulem NEJSTE NA TO SAMI, uspořádal 19.10.2023 OS ČČK Písek v Městské knihovně Písek. Nebyla to ale jen oslava 104 let od vzniku ČSČK a 30 let působení Agentury domácí péče Alice  - nesoucí jméno dcery T. G. Masaryka, zakladatelky ČSČK - v Písku.

Akce měla tři části, dopolední pro studenty středních škol, odpolední pro veřejnost a Akademii III. věku, a konečně večerní pro odbornou veřejnost. Čestnými hosty byla primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. JUDr. Marcela Kellnerová a prezident ČČK Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D

Za projekt Upíři ve školách bylo předáno ocenění Střední zdravotnické škole, Střední odborné škola a Střednímu odbornému učilišti, Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škola i Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga [+]. Cílem projektu je šíření dárcovství krve mezi středoškolskou mládeží a inspirovala se jím řada škol v ČR. Zvláštní ocenění prezidenta ČČK získala zakladatelka Mgr. Anna Vodsloňová ze SZŠ Písek. 

Součástí akce byla i preventivně výchovná činnost, tentokrát zaměřena na mezinárodní humanitární právo právo, ochranu znaku Červeného kříže i na to, co je Červený kříž [+]. O prezentaci se postaral prezident ČČK. 

Večerní část byla složena z odborných přednášek [+], tu zahájila Mgr. Judita Maříková-Soukupová, která je garantem zdravotnických činností ČČK v Písku. Slavnostního dne se zúčastnilo na 300 osob a tento zájem pořadatele moc těšil.

Agentura domácí péče poskytuje v Písku péči více jak 800 klientům ročně, OS ČČK Písek ročně v první pomoci proškolí přes tisíc osob, Humanitární středisko OS ČČK Písek ročně poskytne pomoc více než tisícovce potřebných.

Písek se může pochlubit i památkou na to, kde to všechno začalo - jde o památník padlým v bitvě u Solferina, kde raněné bojové druhy těchto padlých ošetřoval sám Henri Dunant, zakladatel Červeného kříže.