50 let od úmrtí Alice Masarykové

Dne 29.listopadu 2016 si připomínáme 50. výročí úmrtí PhDr. Alice Masarykové, zakladatelky a první předsedkyně Československého červeného kříže, jehož pokračovatelem Český červený kříž je. Založení ČSČK bylo z pohledu A. Masarykové logickým krokem, kterým chtěla přispet ke zlepšení zdravotní a sociální situace v novém státě, neboť právě sociálním a zdravotním otázkám se dlouhodobě věnovala.

Návrh na ustavení samostatné československé národní společnosti Červeného kříže získal podporu 1. února 1919 a následně ji TGM, prezident republiky, do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval.

Po jejím vedením se ČSČK stal z víceméně charitativního spolku moderní společností Červeného kříže, zcela v duchu trendů Mezinárodního Červeného kříže, dle nichž se národní Červené kříže (půlměsíce) měly výrazněji zaměřit i na mírové programy zdravotnické a sociální. ČSČK vybudoval síť sociálních i zdravotnických zařízení, včetně sítě zdravotnické záchranné služby. Významný podíl Alice Masarykové byl též v rozvoji zdravotně sociálního školství ČSČK.

Mnichov a německá okupace zdárný rozvoj díla A.Masarykové přerušily, k plnému angažmá v ČSČK se nevrátila ani po r.1945. Přesto její myšlenky byly v ČSČK živé i v následujících letech.

Alice Masaryková zemřela v exilu v Chikagu 19.11.1966 ve věku 87 let, její ostatky spočinuly v rodinném hrobě v Lánech v r.1994. ČČK se k odkazu A. Masarykové hlásí - nejvyšší vyznamenáním ČČK je medaile nesoucí jméno zakladatelky ČSČK.