8. květen - Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce

banner-svetovy den Cerveneho krize

Světový den ČK&ČP připadá na 8.květen – den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta. Letos je Světový den slaven právě po sedmdesáté. Mezinárodní hnutí ČK&ČP tvoří 190 národních společností, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností ČK&ČP, představuje miliony členů, zaměstnanců a dobrovolníků na celém světě.

Jsme je jedinou humanitární organizací, která je neustále přítomna prakticky v každém státě světa a může tak okamžitě poskytnout pomoc v případě katastrof, válek či jiných mimořádných situací. Ročně je příjemci naší pomoci a služeb na 380 milionů lidí na celé Zemi.

Zásadní je význam Základních principů ČK&ČP – Humanita – Nestrannost – Neutralita – Nezávislost – Jednota a Světovost, jsou zárukou toho, že se trpícím dostane co možná úplné pomoci odpovídající jejich stavu, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování.

Český červený kříž má na dvě desítky tisíc členů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti projekty ČČK: výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními aktivitami, dětskou odbornou léčebnou v Bukovanech, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory.

V loňském roce jsme pomáhali také v zahraničí – zorganizovali jsme humanitární pomoc přímo do Sýrie, která byla první materiální pomocí ze zemí EU od r.2011, dokončili jsme také výstavbu zdravotnického střediska v Nepálu.

Letos si připomeneme 20. výročí rozsáhlých povodní na Moravě, jejichž obětem poskytl ČČK okamžitou i následnou pomoc v objemu 565.000.000 Kč.

V úterý 2. května se uskutečnilo v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR tradiční slavnostní shromáždění spojené s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK, laických zachránců života i podporovatelů ČČK. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal a osobně se zúčastnil předseda Senátu pan Milan Štěch. Podrobnosti včetně fotogalerie najdete zde.

Následovat bude v pátek 2.června v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostní předání Zlatých křížů ČČK I. třídy bezpříspěvkovým dárcům krve za 160 darů krve či jejích složek.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ke Světovému dni ČK&ČP
Červený kříž je symbolem naděje pro 380 milionů lidí, kterým pomůže každý rok...