8. květen: Světový den Červeného kříže #Love

Miluji Červený kříž

Světovým dnem ČK&ČP je 8.květen – den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta.

Vznikl podle československé meziválečné tradice Míru Červeného kříže, připomínky obětí válek.

Dnes je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny.

Mezinárodní hnutí ČK&ČP tvoří 191 národních společností, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností ČK&ČP. Ročně pomůžeme 470 milionům lidí

Základními principy, které ctíme – Humanita – Nestrannost – Neutralita – Nezávislost – Jednota a Světovost, jsou zárukou toho, že se trpícím dostane pomoci odpovídající jejich stavu, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování.

V Českém červeném kříži je nás na dvě desítky tisíc a snažíme se Vám pomáhat výukou první pomoci, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich pěti desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou.

Počet příjemců naší pomoci a služeb se ročně blíží ¾ milionu. Jen s první pomocí jsme loni seznámili 48.401 osob, ve spolupráci s TV Prima jsme připravili nová instruktážní videa. Pokračujeme i v pomoci Sýrii a Ukrajině, kam jsme již s pomocí vyjeli již 19krát.

Letošní rok je pro nás významný tím, že je rokem 100. výročí existence Československého a Českého červeného kříže.

Na ústřední úrovni je vrcholem oslav Slavnostní shromáždění v úterý 7. května v Paláci Žofín za účasti významných tuzemských i zahraničních hostů.

Oceníme na něm také 7 laických zachránců života.

Představena zde bude reprezentativní publikace Století s Červeným křížem mapující osudy Červeného kříže na území Československa a České republiky v letech 1919-2019.

Ukáže, že už 100 let nečekáme, až pomůže „někdo jiný“.

Letošním motem Světového dne je Láska – láska k lidem je důvodem naší práce a zajímá nás i to, co mají lidé na Červeném kříži rádi nebo pro co jej dokonce milují: #Love

Tisková zpráva ČČK ke Světovému dni ČK&ČP

» Sdílejte toto video! «

I vy nás můžete podpořit - ať již tím, že se zařadíte mezi nás (jako člen/dobrovolník) nebo nám pomůžete pomáhat finanční podporou.