Bude dost krve pro naše nemocné? Darujte ji!

Bude dost krve pro naše nemocné? Darujte ji!

ČČK je znepokojen déletrvajícím poklesem počtu dárců krve evidovaných v nemocničních transfúzních zařízeních – jen od r.2007 z přibližně 300 tisíc klesl na současných cca 250 tisíc.

Závažný je hlavně pokles počtu nových dárců krve, navíc demografický vývoj směřuje k nárůstu počtu starších osob, tedy potenciálních příjemců krve a dalších transfúzních přípravků…

Podle předsedkyně Společnosti transfuzního lékařství MUDr. Dany Galuszkové, Ph.D., je stávající počet dárců dostatečný pouze k pokrytí potřeb pacientů, avšak chybí rezerva dárců pro případ mimořádného výdeje krve např. v případě chřipkové epidemie. Za nutné pokládá návrat alespoň na hladinu 300 tisíc dárců...

Odběry krve a jejích složek provádějí dva typy subjektů – krev odebírají jen nemocniční transfúzní zařízení (bezpříspěvkově), zatímco soukromá plazmaferetická centra – výrazně se rozvíjející v poslední dekádě – odebírají krevní plazmu, a to s finanční motivací.

Krev darovaná v nemocničních transfúzních zařízeních pomáhá konkrétním pacientům v ČR a nelze ji ničím nahradit ani zajistit dovozem, zatímco krevní plazma odebraná v plazmaferetických centrech slouží jako farmaceutická surovina vyvážená z ČR.

Nemocniční transfúzní zařízení neřeší nedostatek dárců krve lákáním na slogany typu »Nerušit. zachraňuju životy. A ještě dostanu xxx Kč,« ale – z důvodů bezpečnosti odebírané krve – apelují jen na záchranu lidského života...

Český červený kříž v zájmu dostatku bezpečné krve pro pacienty v ČR, kteří ji nezbytně potřebují, proto potenciálním i stávajícím dárcům krve, všem zdravým lidem, doporučuje, aby darovali svou krev bezpříspěvkově v nemocničních transfúzních zařízeních.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK
Bude dost krve pro naše nemocné? Darujte ji!