ČČK a Prima: pomoc dětem Ukrajiny

Skupina Prima pod hlavičkou CNN Prima NEWS a ve spolupráci s Českým červeným křížem zakládá společnou iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině.

Partnerem v rámci realizace pomoci je Ukrajinský červený kříž, jehož pomoc podporujeme už od roku 2014.

V neděli 6. března 2022 skupina Prima zorganizovala na podporu této iniciativy Koncert dětem Ukrajiny, který mohli lidé sledovat na hlavním kanále Prima, poslouchat jej na rádiu KISS a mohli zaslat finanční dar na sbírkové konto pomoci potřebným. Na koncertui se vybralo přes 16 milionů Kč. Děkujeme!

Více informací o iniciativě a záznam koncertu naleznete na www.pomocdetemukrajiny.cz.

Jak se mohou lidé zapojit do iniciativy Pomoc dětem Ukrajiny?

  • Zakoupením vstupenky na Koncert dětem Ukrajiny v síti TicketMaster za 550 Kč.
  • Zasláním finančního daru na č. ú. 333999/2700, variabilní symbol 1502, specifický symbol 55555.
  • Prostřednictvím dárcovské SMS (DMS). Stačí jen vybrat částku, kterou chcete iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny podpořit. DMS lze odesílat v hodnotě 30, 60 či 90 Kč. A následně na číslo 87777 poslat jednoduchou textovou zprávu ve tvaru:
    • DMS CCK 30,
    • DMS CCK 60, nebo
    • DMS CCK 90.

Český červený kříž obdrží 29, 59 či 89 Kč.

Více informací na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Společná tisková zpráva ČČK z 03.03.2022
Společná tisková zpráva ČČK z 08.03.2022