ČČK na letošním ročníku Rescue Patrol

12.-16. září 2023 proběhlo cvičení složek IZS a dalších organizací, které bývají společně zapojeny v případě mimořádných událostí. Akce Rescue Patrol 2023 se zúčastnilo mimo jiné přes 100 osob z 8 oblastních spolků ČČK, kteří si tak procvičili činnost v rámci připravenosti na poskytování pomoci při katastrofách.

V rámci cvičení jsme například zaevidovali a poskytli zázemí pro 157 nezraněných osob (z toho 22 dětí a 47 osob po provedené triáži na polním příjmu) v evakuačním centru, ujeli celkem 3650 kilometrů , po dobu 72 hodin udrželi nepřetržitý chod štábu a stanoviště pro příjem zraněných a po stejnou dobu rozvinuli celkem 9 evakuačních center s kompletním vybavením. 

Naše červené uniformy byly v terénu hodně vidět. Co však pro mnoho lidí zůstává skryto je štábní a podpůrná činnost Národní společnosti jako celku. V rámci tohoto cvičení jsme otestovali postup aktivace Národní společnosti ČČK, členů Ústředního krizového týmu, prostřednictvím koordinátorů také týmů psychosociální podpory a prověřili časovou dostupnost jak lidských zdrojů, tak materiálního vybavení Oblastních spolků ČČK. 

Cvičení zaměřené na větrnou smršť v Rabštejnském údolí bylo výzvou, která procvičila naše možnosti pomoci při katastrofách. Zároveň nám umožnila spoustu dovedností vyzkoušet v praxi, včetně kooperace oblastních spolků ČČK napříč ČR. 

Všem zapojeným do cvičení děkujeme.