Méně bílých míst na mapách - ČČK v projektu Missing Maps


Svět je plný bílých míst, která nejsou zmapována. A právě v těchto místech se často odehrávají přírodní katastrofy nebo ozbrojené konflikty a záchranné týmy, které v terénu pomáhají, jsou odkázány jen na improvizované přibližné náčrtky okolí, ve kterém působí.

Proto Americký a Britský červený kříž,  Lékaři bez hranic (MSF) a Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) spojily své síly a nápady a v roce 2015 vytvořili projekt Missing Maps, který umožňuje každému, kdo se chce na dálku účinně zapojit do zahraničních operací, mapovat právě tato bílá místa v ohrožených oblastech a pomoci tak humanitárním organizacím zlepšit a zefektivnit jejich práci v terénu a zmírnit tím strádání zasažených obyvatel.

Do projektu se může zapojit každý, kdo má přistup k notebooku a internetovému připojení a může tak začít mapovat bílá místa samostatně nebo formou tzv. mapathonů, což jsou zhruba 2 hodinová setkání dobrovolníků, kteří mapují vybranou oblast společně. Více o zapojení se najdete na stránkách projektu nebo na jeho facebooku.

Český červený kříž se v březnu 2017 k tomuto projektu připojil a březnovým mapathonem zahájil v rámci projektu Missing Maps spolupráci s Československou kanceláří Lékařů bez hranic (ďo prvního mapathonu 28.3.2017 se zapojilo 20 účastníků z ČČK, zmapovali část oblasti J.Súdánu)

Máte zájem s mapováním pomoci a do projektu se zapojit? Zájemci se mohou registrovat »zde«.