Covid 19: Český červený kříž vyškolí zdravotníky pro armádu

Český červený kříž vyškolí 500 vojáků z povolání v základech ošetřovatelství, aby mohli v souladu s usnesením vlády z 9.11.2020 pomoci zdravotníkům v nemocnicích nebo v sociálních zařízeních. Kurz obsahuje kromě nezbytné teorie především praktický nácvik péče o nemocného na lůžku – od polohování a manipulace, přes po osobní hygienu až např. po podávání stravy. 

Potřeba proškolení vojáků v těchto dovednostech je dána úkoly, které vojáci plní a budou plnit ve zdravotnických či sociálních zařízeních při zvládání epidemie Covid-19. 

Kurzy jsme zahájili 16. 11.  a potrvají až do 11.12.2020. Probíhat budou v Praze – v prostorách vybudované záložní nemocnice v Letňanech a v Olomouci, kde již dlouhodobě pořádáme kvalifikační kurzy pro zdravotnické povolání sanitáře.

Obsahově vychází kurzy pro armádu ze školení, které ČČK v době stávající epidemie pořádá pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál. Armádě poskytne ČČK své školící kapacity v rámci své role podpůrné organizace zdravotnické služby AČR. 

Absolventi mohou do praxe nastoupit ihned po absolvování kurzu.