Červnové povodně a Český červený kříž


Uničov: porada před odjezdem do terénu

Počátkem června 2020 zasáhly některá místa naší republiky bleskové povodně vyvolané velkým množstvím srážek v krátkém čase. Způsobily materiální škody, někteří lidé museli opustit svá obydlí, došlo bohužel také ke ztrátám na životech, což je vždy událost, která zasáhne okruh blízkých...

Jednalo se zejména o Uničovsko, Chrudimsko a Liberecko. Všude tam aktivoval ČČK své síly, aby ve spolupráci s příslušnými institucemi řešícími se zákona tyto situace, tedy především HZS ČR, a z jejich pověření pomáhal jako další složka IZS těm, které tyto povodně postihly.

Forma naší pomoci měla různé tváře - od návštěv postižených domácností, přes velmi potřebnou psychosociální pomoc, první pomoc, pomoc při evakuaci, distribuci stravy a podobně.

Např. v případě povodní na Uničovsku jsme nasadili 24 osob, které od 9. do 16. června prošly cca 280 domácností a v 63 případech poskytli krizovou psychosociální intervenci, v případě povodní na Chrudimsku to bylo 16 členů humanitárních jednotek, nasazeni byli 5 dní, v případě Frýdlantska byla sice v pohotovosti celá humanitární jednotka, potřeba nakonec byla jen 4 členové.