Co nového v diseminaci humanitárního práva na vysokých školách?

přednášky na FLKŘ UTB přednášky na FLKŘ UTB
 Z přednášky na FLKŘ UTB, vpravo její organizátoři

Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP) je jedním z úkolů států i složek Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

ČČK se na šíření MHP aktivně podílí - jen v loňském roce proběhlo 158 různých přednášek, kurzů, besed či dalších forem diseminace, kterých zúčastnilo 4.186 posluchačů. Dva kurzy pro diseminátory (šiřitele) MHP úspěšně absolvovalo 47 frekventantnů.

Jednou z cílových skupin diseminace jsou studenti a pedagogové vysokých škol. Při šíření MHP na akademické půdě spolupracuje ČČK například s Vysokou školou báňskou v Ostravě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Ostravskou univerzitou, Západočeskou či Karlovou univerzitou a dalšími.

Zařazovat MHP do výuky - nejen na vysokých - školách je pro jeho znalost a porozumění velmi důležité.

Nedávno se mezi ně zařadila i zlínská Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. MHP je zde v posledních letech nejen součástí výuky, ale 26.3.2019 sami studenti - absolventi diseminátorského kurzu ČČK uspořádali přednášku - jak pro studenty a pedagogy, tak i pro veřejnost.

Posluchači se seznámili s tím co je a jak se vyvíjelo MHP, keré jsou jeho hlavní zásady a normy. Pozornost byla věnována i mezinárodním rozeznávacím znakům a také dodržování MHP, postihu jeho porušení a aktuální situaci ve světě. Konání akce podpořil ředitel Ústavu ochrany obyvatelstva Prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

O místě MHP na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB svědčí i to, že v SVOČ získala v dubnu práce na toto téma 1. místo a cenu poroty za přínos. Přejeme "zlínským diseminátorům" hodně sil a úspěchů při těchto aktivitách! ČČK je připraven šíření MHP podpořit i na dalších školách.