Cvičení humanitárních jednotek ČČK

Ve dnech 25. – 27. srpna proběhlo v Ostravě celostátní cvičení humanitárních jednotek ČČK. Cílem cvičení bylo vyzkoušet si na modelových situacích postupy, se kterými se mohou humanitární jednotky setkat při zvládání mimořádných událostí.

Cvičící připravovali školní učebny pro nouzové ubytování a procvičovali proces příjmu a registrace evakuovaných osob v místě nouzového ubytování. Dalším námětem cvičení bylo pátrání po ztracených osobách. Ve zdravotnické části cvičení řešili účastníci cvičení poskytování první pomoci především při neúrazových stavech ohrožujících životy postižených.

Formou exkurze bylo představeno Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. Seznámení se s kontejnerem nouzového přežití a stavba stanu, který je jeho součástí, bylo závěrečným úkolem v programu cvičení.