Další kurz mezinárodního humanitárního práva

Další kurz mezinárodního humanitárního práva

Letošní druhý z pravidelných kurzů mezinárodního humanitárního práva (MHP) proběhl 19.- 21.10.2018 v Domě armády v Olomouci, kdysi hlavní moravské pevnosti zmodernizované Marií Terezií. V době zrušení pevnostního statusu (1886) šlo o pevnost z nejmodernějších v habsburské monarchii, bastionové opevnění Olomouce bylo v tu dobu doplněno věncem 21 pevnůstek obepínajících město [+] , z nichž je řada zachována... Důležitou posádkou však zůstala dodnes.

Obsahem kurzů o rozsahu 25 hodin jsou základy mezinárodního humanitárního práva, známého též jako právo válečné neboli právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP neoddělitelně spjato od svého vzniku.

Krom teorie vyřešili účastníci prakticky přes osm desítek konkrétních situací. Řešení se často rodila v diskusích o řadě okolností. Ačkoli hodinová dotace odpovídá de facto celosemestrálnímu kurzu, nelze obsáhlou matérii probrat do všech detailů a je na absolventech,

aby se dále - prostřednictvím opor získaných na kurzu i pokračovacích seminářů pořádaných ČČK - s MHP a jeho obsahem i aplikací dále seznamovali.

Kurz vedl prezident ČČK doc.Marek Jukl spolu s Mgr.Kristýnou Tulis. Mezi 26 posluchači bylo 18 příslušníků AČR, dále byli zastoupeni členové ČČK a studenti Univerzity Palackého.

Šíření znalosti mezinárodního humanitárního práva je společným úkolem států a Červeného kříže. Kurz konaný přesně před rokem navštívil i genmjr. Jaroslav Kocián, Inspektor AČR a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, který vzájemnou spolupráci ocenil.

Další kurz proběhne 22.-24.března 2019 opět v Olomouci [info].

I válka má své limity, vítězství všemi prostředky vítězstvím není.