Další pomoc ČČK dorazila do Sýrie

Letos ulyne již osm let od vypuknutí konfliktu v SýriiI a mnohdy se zdá, jakoby již nebudil zvláštní pozornost. Pomoc zajišťovaná Českým červeným křížem však stále pokračuje, neboť její potřeba stále trvá.

Navazujeme tak na naše předchozí pomoci – do Sýrie krom finanční pomoci putovaly již tři mobilní ambulance a 14,2 tun humanitárního materiálu, především zdravotnické techniky a zdravotnických pomůcek.

Zásilka z ČR vyrazila v závěru loňského roku a přes přístav Latákii se dostala až do Damašku. Příjemcem pomoci, kterou 17.1.2019 předal Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK, je opět Syrský arabský červený půlměsíc (SARC), který – stejně jako ČČK – je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Obsahem pomoci bylo celkem 27 vybraných zdravotnických přístrojů v hodnotě 4,9 miliony Kč: jedná se diagnostické přístroje – ultrazvuky, bioanalyzátory a bronchoskopy. Vše je dodáno včetně příslušenství (např. tiskárny) a spotřebního materiálu.

Dostupnost zdravotní péče je v případě každého ozbrojeného konfliktu omezena, což se netýká zdaleka jen péče o aktuálně raněné následky bojů, ale ve velké míře i obyvatel trpících chronickými nemocemi. S pomocí těchto zdravotnických přístrojů bude moci být dostupnost zdravotní péče obyvatelstvu v Sýrii o něco lepší.

přejímka pomoci ČČK (foto © SARC)
Damašek 17.01.2019: Přejímka pomoci ČČK

Naše pomoc bude použita ve zdravotnických zařízeních SARC, který ve svých 148 zdravotnických zařízeních jen za loňský rok poskytl 2,9 milionu ošetření.

SARC poskytuje pomoc v Sýrii zásadně nestranně, bez ohledu na příslušnost raněných a nemocných či na to, která ze stran konfliktu danou oblast ovládá.

Pomoc byla poskytnuta díky finanční podpoře MZV ČR.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 17.1.2019


Podpořit pomoc ČČK v Sýrii: 333999/2700 v.s.1501 | daruj on-line | QR platba