Další pomoc ČČK předána v Sýrii

Damašek 28.11.2019 - z předávání pomoci ČČK (druhý zleva Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK)Damašek 28.11.2019 - z předávání pomoci ČČK (druhý zleva Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK)

Dne 28. listopadu 2019 byla v Damašku oficiálně předána další pomoc ČČK. Na cestu vyrazila již 2. října a putovala přes Středozemí moře, přeložena byla v Lattákii a pak již po zemi převezena do Damašku, kde jsme ji předali do rukou Syrského arabského Červeného půlměsíce, našeho partnera v rámci Mezinárodního červeného kříže.

Jejím obsahem jsou hlavně 2 unikátní sanitní vozy a 65 potřebných zdravotnických přístrojů - od monitorů vitálních funkcí pro kontinuální sledování stavu a životních funkcí pacienta, přes lineární dávkovače nitrožilně podávaných farmak, defibrilátory se zobrazením EKG křivky, přístroje EKG, autorefraktometr, ultrazvuk až po inkubátory (podrobněji o vypravení pomoci).

Pomoc, která dále zvýší dostupnost zdravotní péče rozvrácené vleklým konfliktem, se uskutečnila díky podpoře Ministerstva zahraničních věci, nemocnice Na Františku a Ústav pro péči o matku a dítě.

Věříme, že se nám v poskytování pomoci syrskému obyvatelstvu bude dařit i nadále pokračovat.