Další z kurzů »Mezinárodní humanitární právo«


Frekventanti po úspěšném ukončení kurzu humanitárního práva

I v letošním roce pokračujeme v pořádání akreditovaných kurzů mezinárodního humanitárního práva (MHP), které se pravidelně konají od r.2001.

První letošní proběhl 16. - 18.3.2018 v prostorách Oblastního spolku ČČK Olomouc. Olomouc je dějištěm kurzů MHP souvisle již třetím rokem, byla ostatně kdysi hlavní moravskou pevností zmodernizovanou Marií Terezií - v době zrušení pevnostního statusu (1886) šlo o pevnost z nejmodernějších v habsburské monarchii, bastionové opevnění Olomouce bylo v tu dobu doplněno věncem 21 pevnůstek obepínajících město [+] , z nichž je řada zachována...

Obsahem intenzívního kurzu o rozsahu 25 hodin jsou základy mezinárodního humanitárního práva, známého též jako právo válečné neboli právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP neoddělitelně spjato od svého vzniku .

Krom teorie vyřešili účastníci prakticky na osm desítek konkrétních situací. Ačkoli hodinová dotace odpovídá de facto celosemestrálnímu kurzu, nelze obsáhlou matérii probrat do všech detailů a je na absolventech, aby se dále - prostřednictvím opor získaných na kurzu i pokračovacích seminářů pořádaných ČČK - s MHP a jeho obsahem i aplikací dále seznamovali.

Kurz je pořádán ve spolupráci s MO ČR a vedl jej prezident ČČK doc.Marek Jukl spolu s Mgr.Kristýnou Tulis z Ministerstva obrany ČR a plk.Otakarem Foltýnem z Generálního štábu AČR. Mezi 21 posluchači byli ze tří čtvrtin příslušníci AČR, zastoupeni byli i členové ČČK, studenti VŠ i další civilní zájemci. Počet zájemců převyšoval kapacitu kurzu, v němž je kladen důraz na skupinovou práci.

Šíření znalosti mezinárodního humanitárního práva je společným úkolem států a Červeného kříže

Další běh kurzu: 18.-21.10.2018 opět v Olomouci [info & přihláška].

I válka má své limity, zdravotník nesmí být cílem útoku.