Olomouc místem dalšího z kurzů humanitárního práva

Účastníci kurzu - před sídlem olomouckého Červeného kříže

I v letošním roce pořádá ČČK kurzy mezinárodního humanitárního práva. Ve dnech 17.- 19.3.2017 se další z nich konal v Olomouci, tedy městě, které svou bohatou historií spojenou s vojenstvím má k této problematice blízko, a kurz tak navázal na loňskou lokaci [+]. Prostory tentokrát poskytl OS ČČK Olomouc sídlící v centru městské památkové rezervace.

Obsahem kurzů o rozsahu 25 hodin jsou základy mezinárodního humanitárního práva, známého též jako právo válečné neboli právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP neoddělitelně spjato od svého vzniku. Krom teoretické části je velká část hodinové dotace věnována praktickému řešení konkrétních situací.

Kurz vedl prezident ČČK Marek Jukl a vystoulili na něm rovněž Petra Ditrichová z Ministerstva obrany ČK a Otakar Foltýn z Generálního štábu AČR. Mezi 20 posluchači byli prakticky z poloviny vojenští právníci, zastoupeni byli i členové ČČK a zájemci z dalších civilních organizací, z nichž zmiňme studenty lékařství sdružené v IFMSA. Kurzy pořádá ČČK ve spolupráci s MO ČR. Další kurz proběhne 20.-22.října 2017 v Domě Armády v Olomouci [info].

První letošní kurz se konal v Olomouci ve dnech 17.-19.2.2017 a byl určen pro medickou organizaci IFMSA, která má zájem se s ČČK na šíření humanitárního práva podílet. Hostily jej prostory Lékařské fakulty UP v Olomouci.

Poselstvím, které by si měl každý z účastníků odnést je, že mezinárodní humanitární právo umožňuje, aby spolu lidé mohlí žít i po té, co byla vypálena poslední kulka...