Další zásilka pomoci ČČK do Sýrie

Již pátá letošní zásilka humanitární pomoci Českého červeného kříže byla 12.12.2016 předána v Sýrii.

Český červený kříž podporuje od počátku ozbrojeného konfliktu v Sýrii pomocné aktivity ve prospěch obětí konfliktu přímo v terénu. V letošním roce to byla materiální pomoc uskutečněná ve dvou etapách (první v červnu, druhá v říjnu) celkem čtyřmi lety. Pomoc je vždy realizována ve spolupráci obou partnerských národních společností Mezinárodního Červeného kříže - Českého červeného kříže a Syrského arabského červeného půlměsíce (SARC).

Nyní jde již o pátou letošní zásilku pomoci, která je opět zaměřena na podporu zdravotní péče, kterou národní společnost SARC poskytuje lidem v oblastech zasažených občanskou válkou. Jde o dialyzační jednotku spolu s příslušenstvím a zdravotnickým materiálem pro ošetření 60 pacientů, zařízení pro přípravu vody pro dialýzu (přenosná reverzní osmóza) a 4 ks defibrilátorů.

Hodnota přístrojů činí 1.435.000 Kč a potřebné finance poskytly Nadace ČEZ a Nadace AGROFERT.

SARC spolu s dalšími složkami Červeného kříže a Červeného půlměsíce poskytuje pomoc na 2/3 – 3/4 syrského území, bez ohledu na to, která ze stran konfliktu je právě kontroluje.

Pomoc ČČK se dostává přímo k potřebným a přispívá k naplnění zásady, že utrpení je třeba mírnit přímo v místě jeho vzniku.

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK z 12.12.2016


Část pomoci na palubě letadla


Podpořit pomoc ČČK v Sýrii: 333999/2700 v.s.1501 | daruj on-line | QR platba

Překládka pomoci v Damašku