Dárcovstvím krevní plazmy můžete pomoci nemocným covidem-19! 

Uzdravili jste se z covidu-19? Pak můžete pomoci k úzdravě nemocným!

Po prodělaném covidu-19 jsou v krvi přítomny protilátky proti koronaviru, který je původcem tohoto onemocnění. Jejich podání nemocnému mu může pomoci v boji s nemocí. Uvedené protilátky se nacházi v plazmě rekonvalescenta a spolu s ní mohou být transfúzí podány nemocnému.

Pokud jste covid-19 prodělali, pak se můžete stát dárcem plazmy k léčbě nemocných, pokud:

  • uplynulo již 14 dní od mého plného uzdravení
  • při nemoci jsem měl příznaky (horečku, kašel, dušnost atd.)
  • nedostal jsem dosud žádnou krevní transfúzi
  • jsem muž, nebo žena, která dosud nerodila
  • jsem zdráv a splňuji všechny ostatní podmínky pro dárcovství krve
  • před odběrem bude zjištěna hladina mých protilátek

Pokud tyto podmínky splňujete, kontaktujte vám blízké nemocniční transfúzní zařízení (pokud tam tyto odběry neprováději, jistě Vám poradí, kde se odběry provádějí).

Za Vaši aktivní pomoc děkujeme!

Odběry se provádí např. ve Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici Hradec Králové, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici Olomouc, Fakultní nemocnici Ostrava, Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem, Nemocnici České Budějovice, Thomayerově nemocnici v Praze, Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha, Ústřední vojenské nemocnici v Praze nebo Všeobecné fakultní nemocnici Praha.