Delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v ČR


Přijetí návštěvy kolegů z Ženevy na Úřadě ČČK

Ve dnech 30.11. a 01.12.2023 navštívila Českou republiku delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě vedená Evou Svoboda, vedoucí oddělení humanitární politiky a diplomacie MVČK (2. zprava).

Kolegové z MVČK vedli jednání na Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu obrany a v Poslanecké sněmovně. Navštívili také sídlo Českého červeného kříže.

MVČK je partnerem ČČK, jakožto národní společnosti Červeného kříže a součásti Mezinárodního červeného kříže, a na humanitárním poli partnerem ČR, jakožto smluvní strany Ženevských úmluv.

Jednání s představiteli státu byla zaměřena na činnosti MVČK a spolupráci s ČR, která je podporovatelem humanitárních iniciativ MVČK ve světě. Předmětem diskusí byla problematika implementace mezinárodního humanitárního práva, humanitární programy MVČK v zemích zasažených ozbrojenými konflikty a nepokoji a aktuální situace v krizových oblastech světa, včetně Afriky, Blízkého Východu či Ukrajiny.

My jsme s kolegy z Ženevy probírali tatáž témata z pohledu partnerských složek Mezinárodního červeného kříže, pomoc, kterou ČČK poskytuje do konfliktních oblastí, jakými je Sýrie a Ukrajina, činnost pátrací služby a spolupráce ČČK se státem na poli naplňování závazků plynoucích z Mezinárodních konferencí ČK&ČP a mezinárodního humaniárního práva [+].


Přijetí delegace MVČK v doprovodu ČČK V. Kovářovou, I. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny