Dog for Doc: Psím čenichem proti pandemii

26.04.2020: Dog for Doc je projekt, který již několik týdnů běží v ČR. Jeho cílem je zjistit možnosti využití schopností psího čichu pro efektivnější a rychlejší testování většího počtu lidí na onemocnění COVID 19. Výzkumný úkol nese odborný titul Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů. Partnerem projektu je Český červený kříž

Tento multidisciplinární výzkum iniciovali kynologové z organizace Search and Rescue Czech Republic (dále SAR CZ), která se mimo jiné zabývá speciálním výcvikem psů. Na projektu spolupracují i odborníci z pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce, Centrum pro výzkum chování psů ČZU, IT odborníci, dále specialisté z mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Základní idea využití psů pro detekci COVID 19 pozitivních pacientů vychází z předpokladu, že onemocnění změní aktivní pachovou signaturu člověka podobně jako jiná onemocnění (TBC, malárie, nádorové onemocnění apod.).

Pokud se tato teze potvrdí a odborníci dokážou sestavit bezpečnou metodiku k výcviku psů, ti by pak mohli být využíváni k preventivním kontrolám ve frekventovaných veřejných prostorách (zdravotnická zařízení, letiště, nádraží), stejně jako třeba k ochraně personálu strategických provozů a podniků, ale i k detekci bezpříznakových nakažených i předmětů, které byly kontaminovány pachem nemocného.

V minulém týdnu byla ukončena příprava metodiky výzkumu, započal odběr materiálu od infikovaných a v těchto dnech jsou dokončovány i nezbytné administrativní úkony, včetně těch, které mají za úkol zajistit bezpečnost psů, kteří podstoupí testovací výcvik.

Vedoucím projektu je Gustav Hotový, který stojí v čele organizace SAR CZ. Gustav Hotový upozorňuje, že práce na projektu má svá bezpečnostní specifika, včetně toho, že ti, kdo budou pracovat se psy, musí již nyní dodržovat karanténu a procházejí pravidelnou kontrolou a testováním.

Podobné výzkumné úsilí zaměřené na užití psů při detekci SARS-CoV-2 nyní probíhá např. ve Velké Británii, Izraeli, USA a Spojených arabských emirátech.